Partnership Cruyff Foundation en Rabobank Foundation

De Johan Cruyff Foundation en de Rabobank Foundation tekenen een 3-jarig partnercontract.

Door de Cruyff Foundation te ondersteunen wil de Rabobank Foundation het gedachtegoed van Johan Cruyff verder verspreiden: jeugd vooruitbrengen door beweging, met speciale aandacht voor kinderen met een beperking.

Met de financiële ondersteuning voor de realisatie van zes nieuwe speciale Cruyff Courts en dertig Schoolpleinen14 voor scholen in het speciaal onderwijs, maakt de Rabobank Foundation het mogelijk dat nog meer kinderen met een beperking kunnen sporten. Juíst voor kinderen met een beperking is dat belangrijk: door te sporten leren ze wat ze wel kunnen, ze ontdekken hun talent en krijgen meer zelfvertrouwen.

Roelie van Stempvoort, programmamanager Rabobank Foundation: "Sport is belangrijk en gezond voor iedereen. Ook voor jongeren met een beperking. Het is belangrijk dat er initiatieven zijn, zoals de Cruyff Foundation, die een extra stap zetten voor deze doelgroep. Via de sport leren deze jongeren zoveel: samenwerken, omgaan met succes &n tegenslagen, het stellen van doelen. En natuurlijk doe je ook vriendschappen op. Maar voor jongeren met een beperking is de drempel om te gaan sporten soms te hoog.”

Niels Meijer, directeur Cruyff Foundation: "Ieder kind moet mee kunnen doen in de maatschappij. Wij geloven net als de Rabobank Foundation in de kracht van sport voor kinderen, juist ook voor kinderen met een beperking.; Daarom helpen wij al twintig jaar kinderen vooruit met onze projecten op het gebied van sport en spel. We zijn blij met een partner als Rabobank Foundation die zo betrokken is bij gehandicaptensport. Het is onze doelstelling om de komende jaren het sportaanbod voor kinderen met een beperking te verbreden en toegankelijker te maken. Mede door deze samenwerking geven we kinderen met een beperking de kans om te sporten."

De Rabobank Foundation draagt in de periode 2017 – 2020 bij aan de realisatie van Speciale Cruyff Courts en Schoolpleinen14 in het speciaal onderwijs. Zo worden jaarlijks ongeveer 270.000 jongens en meisjes bereikt. De lokale Rabobanken worden actief betrokken bij deze Cruyff Courts en Schoolpleinen14.