Robeco slaat handen ineen met Wereld Natuur Fonds

Een position paper van Robeco over het aanpakken van het verlies aan biodiversiteit wordt ondersteund door een partnerschap met het Wereld Natuur Fonds, de Nederlandse tak van het World Wide Fund for Nature.

De paper beschrijft hoe Robeco de biodiversiteit helpt via beleggingen en engagement. De uitdaging is echter zo complex dat geen enkele belegger het helemaal zelf kan oplossen. Robeco is dan ook trots dat het een nieuw partnerschap kan aankondigen met het Wereld Natuur Fonds, als aanvulling op bestaande samenwerkingsverbanden zoals de Finance for Biodiversity Pledge.

De twee organisaties slaan de handen ineen om het thema biodiversiteit te integreren in vermogensbeheer. Met de samenwerking willen ze voor Robeco een raamwerk en beleid ontwikkelen voor beleggingen in biodiversiteit en samen beleggingsstrategieën gericht op biodiversiteit ontwikkelen. Ook willen ze via een dialoog met klanten en andere belanghebbenden in de financiële sector meer bewustzijn over dit probleem creëren en ze aansporen biodiversiteit op te nemen in hun beleid.

De dagelijkse vernietiging van bossen, planten en dieren door menselijk handelen wordt gezien als een uitdaging die vergelijkbaar is met de klimaatverandering. Beleggers kunnen via engagement en de integratie van natuurgerelateerde risico's (en kansen) in hun besluitvorming een belangrijke bijdrage leveren aan het tegengaan van bijvoorbeeld ontbossing en verandering van landgebruik.

“Voor de financiële wereld en de vermogensbeheersector, waarin wij actief zijn, is een cruciale rol weggelegd om nog meer verlies aan biodiversiteit te voorkomen”, zegt Peter van der Werf, Senior Manager Engagement. “Dit is meer dan ‘gewoon een goede zaak’ in de context van duurzaam beleggen: het is in het langetermijnbelang van onze klanten en onze beleggingsperformance. Daarbij zijn we ook verplicht onze invloed te gebruiken om de planeet te beschermen.”

“Robeco houdt zich al enkele jaren bezig met biodiversiteitskwesties. Zo hebben we een speciaal engagementprogramma over grondstoffengerelateerde ontbossing en een palmoliebeleid. Daarnaast beoordelen we biodiversiteit als een materiële factor in ons ESG-integratieproces.”
“Toch moeten we nog veel meer doen, zowel op het gebied van engagement als in het systematisch integreren van deze factor in onze beleggingsbeslissingen. Het draait niet meer alleen om het vermijden van de bedrijven die met hun milieuonvriendelijke praktijken zorgen voor verlies aan biodiversiteit. We moeten namelijk ook de bedrijven omarmen die zich inzetten om de biodiversiteit te beschermen en meer kapitaal naar dit soort duurzame ondernemingen loodsen.”

De whitepaper maakt duidelijk wat de urgentie is van het verlies aan biodiversiteit voor de planeet en de toekomstige stabiliteit van het bedrijfsleven. Het World Economic Forum schat dat meer dan de helft van de wereldwijde economische output van USD 44 biljoen op een bepaalde manier (zeer) afhankelijk is van de natuur. Dus als natuurlijke systemen instorten, zullen ook economische en financiële systemen het begeven.

In de paper staat precies beschreven wat de financiële materialiteit hiervan is voor beleggers: een heatmap, gebaseerd op gegevens van de ENCORE-tool (Exploring Natural Capital Opportunities, Risks and Exposure) die is ontwikkeld door het Environment Programme Finance Initiative van de Verenigde Naties, laat zien dat ongeveer een kwart van Robeco’s beheerde vermogen zeer afhankelijk is van ten minste één ecosysteemdienst.

Uit de analyse blijkt ook dat zo'n 29% van Robeco’s beleggingen – in lijn met de exposure van andere partijen in de financiële sector – plaatsvindt in sectoren met een potentieel grote impact op de motoren achter het verlies aan biodiversiteit, aangevoerd door gebruik van land en zoetwater, gevolgd door klimaatverandering, vervuiling en directe verstoring. Dit toont wel aan dat biodiversiteit een zeer belangrijk onderwerp is voor beleggers en dat sectorbrede actie noodzakelijk is om via beleggingen de doelen van het Biodiversiteitsverdrag te realiseren.