Van Bruggen Adviesgroep en Oranje Fonds: samen voor een betrokken maatschappij

Van Bruggen Adviesgroep gaat samenwerken met het Oranje Fonds. Naast de financiële steun kan het Oranje Fonds een beroep doen op de kennis en kunde van de financieel adviseurs tijdens kennisdagen die het Oranje Fonds initieert en krijgen medewerkers van de centrale organisatie tijd om te participeren aan initiatieven zoals NLdoet en Maatjes Gezocht. Met het partnerschap geeft Van Bruggen Adviesgroep invulling aan de missie van het Oranje Fonds: zorgen dat niemand er alleen voor staat.

Om die missie invulling te geven, heeft Van Bruggen Adviesgroep inmiddels meerdere ijzers in het vuur. Michiel Meijer, algemeen directeur van Van Bruggen Adviesgroep vertelt: “Onze adviseurs staan klaar om hun financiële kennis en kunde te delen, denkend aan workshops of vragenuurtjes. Net als het Oranje Fonds gelooft Van Bruggen Adviesgroep in een samenleving waarin iedereen naar vermogen mee kan doen. De onafhankelijke adviseurs zijn maatschappelijk betrokken en streven ernaar om adviezen te geven waardoor dromen, toekomstplannen en wensen waargemaakt kunnen worden.” Ook de medewerkers van de centrale organisatie zullen hun steentje bijdragen. Iedereen krijgt twee dagen per jaar om te besteden aan vrijwilligerswerk bij projecten die gesteund worden door het Oranje Fonds. “Daarnaast informeren we de klanten aan tafel bij de adviseurs over de samenwerking en vragen we hen om mee te doen. Zo kunnen we nog meer mensen activeren”, aldus Meijer.

Sandra.Jetten, directeur van het Oranje Fonds is dankbaar voor de steun van Van Bruggen Adviesgroep: “Dankzij dit soort samenwerkingen kunnen wij onze projecten realiseren en sterken we sociale initiatiefnemers.”

Maatschappelijke impact

Samen met Van Bruggen Adviesgroep creëert het Oranje Fonds maatschappelijke impact door de krachten te bundelen en elkaar te versterken met tijd, kennis, bereik en een financiële bijdrage. Het Oranje Fonds richt zich op de meest kwetsbare groepen in Nederland en de Caribische delen van het Koninkrijk. Met de samenwerking kunnen zij gezamenlijk zorgen dat nieuwe kansen worden geboden voor deze kwetsbare groepen.

Het Oranje Fonds steunt jaarlijks zo'n 10.000 sociale projecten in Nederland en zorgt ervoor dat deze mensen mee kunnen blijven doen in de maatschappij. Dit doet het Oranje Fonds o.a. met de programma’s zoals Meer Kansen voor Jongeren en Samen uit de armoede en met campagnes die het sociale draagvlak vergroten. Zo is er bijvoorbeeld een kaartenactie, genaamd Veel Liefs, geïnitieerd om eenzame mensen een hart onder de riem te steken en heeft Oranje Fonds De Vlam in het leven geroepen, symbool voor warmhartigheid. Een raamsticker die gratis aan te vragen is en waarmee je uitstraalt dat je een ander een warm hart toedraagt. Met dit kleine gebaar kunnen we aan elkaar laten zien dat niemand er alleen voor hoeft te staan.

Sandra Jetten, directeur van het Oranje Fonds vertelt: “2020 was turbulent. Door de uitbraak van de wereldwijde pandemie afgelopen jaar is het belang en de noodzaak van onze missie nog duidelijker geworden. Maatregelen en het moeten houden van afstand heeft een grote invloed op het welbevinden van iedereen, veel mensen zijn daarbij kwetsbaarder geworden. Wij blijven ons inzetten voor een samenleving waarin iedereen naar vermogen mee kan doen. Ons eigen werk en het werk van de prachtige sociale initiatieven en vrijwilligers die we steunen, is hierdoor alleen maar uitdagender geworden. Dankzij de steun van onze partners kunnen wij er voor anderen zijn.”