Francine Hijmans naar De Noordzee

Deze week is Francine Hijmans bij Stichting De Noordzee gestart als Manager Partnerships & Fondsenwerving.

“Ik groeide op aan de Noord-Hollandse kust en ben groot geworden met de wonderen van de zee”, zegt Francine Hijmans op de site van De Noordzee. “Ik zie de Noordzee dan ook als een onlosmakelijk onderdeel van Nederland. In deze functie wil ik mij vol gaan inzetten om die onlosmakelijkheid te versterken door middel van verbindingen met partners, fondsen en particulieren. Door constructief en structureel samen te werken geloof ik dat je echt resultaat kan behalen en maatschappelijke impact kunt realiseren. Ik zie er enorm naar uit om samen met andere partijen te zorgen voor een schone en gezonde Noordzee!”

Stichting De Noordzee is al 35 jaar dé organisatie als het gaat om bescherming en duurzaam gebruik van de Noordzee. De Noordzee richt zich op vier doelen: Beschermde natuur, Schone zee, Duurzame visserij en Natuurvriendelijke energie. Samen met anderen wil de stichting werken aan het oplossen van de grootste milieu-uitdagingen op de Noordzee.

Francine Hijmans was afgelopen jaren werkzaam voor het Rijksmuseum als Hoofd Partnerships.