Martijn Kabbes naar Fonds Gehandicaptensport

Het Management Team van Fonds Gehandicaptensport bestaat naast Directeur Nike Boor en marketing en communicatie eindverantwoordelijke Monica van Harn, met ingang van 21 augustus 2017, ook uit Martijn Kabbes.

Kabbes zal de taken van Renee Balkema op zich nemen, die onlangs bij het fonds vertrok. Martijn Kabbes startte in 2010 zijn eigen sponsormarketingbureau MK Sponsormatch. In die rol realiseerde hij sponsormatches tussen sport(ers) en bedrijfsleven en verzorgde hij het management van meerdere topsporters (o.a. de toptennissers Thiemo de Bakker, Richel Hogenkamp en rolstoeltennisser Maikel Scheffers en wielrenner Lieuwe Westra). Daarnaast was hij als commercieel manager betrokken bij schaatsploeg Team Corendon. In 2014 initieerde hij de wereldrecordpoging rolstoeltennis Record4Rio als fondsenwervende activiteit voor de rolstoeltennissers en Fonds Gehandicaptensport. Voor meerdere opdrachtgevers was en blijft MK Sponsormatchconsultant op gebied van sportmarketingadvies- en activatie.
Daarvoor was Martijn bijna tien jaar lang werkzaam als sponsormanager bij REAAL Verzekeringen nadat hij als Communicatie Adviseur bij Rabobank zijn maatschappelijke carrière was gestart.

Martijn Kabbes: "De lat ligt hoog maar zo hoort dat in de topsport. Als zelfstandig sportmarketeer heb ik geleerd dat je een mooie kans doeltreffend moet benutten. Er is veel ambitie om de gehandicaptensport verder te ontwikkelen. In de afgelopen jaren is veel geweldig en baanbrekend werk verricht door alle medewerkers, partners en ambassadeurs. Ik kijk uit mijn steentje bij te dragen aan de ambitieuze toekomstplannen. Nu ik bij Fonds Gehandicaptensport aan de slag ga, zal ik nog slechts een dag in de week werkzaamheden verrichten bij MK Sponsormatch.”

Nike Boor "Sport voor mensen met een handicap moet is 2030 de normaalste zaak van de wereld zijn. Dat lijkt vanzelfsprekend maar daar moet nog veel voor veranderen in de sportfaciliteiten. Bij de realisatie van deze doelstelling zijn er grote barrières: vindbaarheid, vrijwilligers, voorlichting en bereikbaarheid (toegankelijkheid en vervoer)."Primair is het beleid 2017-2021 gericht op de eerste drie genoemde barrières. Gebaseerd op behoefte onderzoek bij de doelgroep en bij de verenigingen, komt de focus op: a. de match tussen (potentiële) sporters en verenigingen b. het faciliteren en inspireren van inactieve en incidentele sporters en daarbij worden c. verenigingen efficiënt, effectief en meetbaar gefaciliteerd met middelen voor kennis en/of vrijwilligers, stimulering en aanpassingen op sportfaciliteiten.
Secundair richt Fonds Gehandicaptensport zich op bereikbaarheid. Hierin pakt Fonds Gehandicaptensport de verantwoordelijkheid, echter grotendeels zonder daarvoor benodigde investeringen. Deze verantwoordelijkheid ligt bij andere organisaties/instanties. De rol is die van aanjager en verwijzer en altijd additioneel op de bestaande subsidiepartijen in Nederland, zoals provincies, WMO-regio’s en gemeenten.