BeNeLiga zorgt voor verdeeldheid onder voetbalvolgers

De opzet voor een gezamenlijke voetbalcompetitie tussen België en Nederland, de BeNeLiga, zorgt voor verdeeldheid onder voetbalvolgers. De groep die positief kijkt naar de BeNeLiga (44%) is echter groter dan de groep die hier (zeer) negatief tegenover staat (24%). Dat blijkt uit de Brandtracker, een onderzoek dat Sponsorreport in samenwerking met onderzoeksbureau Markteffect organiseert.

De uitkomsten zijn positiever voor de BeNeLiga dan een recente enquête van VI waarbij ongeveer een even groot percentage aangaf voorstander te zijn (47%), maar het percentage tegenstanders aanzienlijk groter (46%).
Daarnaast verwacht meer dan de helft van de voetbalvolgers (52%) dat de competitie in de komende vijf jaar georganiseerd gaat worden.

Meer dan de helft van de voetbalvolgers (57%) is het eens met de stelling dat de BeNeLiga zorgt voor grotere verschillen tussen de grootste en kleinste clubs. Daarnaast is 53% van de voetbalvolgers het eens met de stelling dat er voor de clubs die niet in de BeNeLiga spelen er commercieel gezien een minder interessante competitie overblijft.

Naast de organisatorische zaken heeft een competitie met Nederlandse en Belgische clubs ook gevolgen voor uitwedstrijden. Ongeveer twee op de vijf (39%) voetbalvolgers die hebben deelgenomen aan het onderzoek geven aan dat zij weleens een uitwedstrijd van hun favoriete club bezoeken. De interesse om ook uitwedstrijden tegen Belgische clubs te bezoeken lijkt wat minder groot te zijn. Ongeveer één op de tien (11%) geeft aan van plan te zijn meerdere uitwedstrijden naar Belgische clubs te bezoeken, terwijl 17% aangeeft van plan te zijn enkele uitwedstrijden te bezoeken.