Commerciële opbrengsten KNVB gestegen

Hoewel de coronacrisis flinke impact heeft op de financiën van de KNVB, blijkt uit het jaarverslag dat de commerciële opbrengsten in het afgelopen boekjaar 2019/20 met bijna 8 miljoen euro zijn gestegen naar 32,8 miljoen euro.

De stijging wordt deels verklaard door de kwalificatie van het Nederlands Elftal voor EURO 2020. Daarbij kan men denken aan extra variabele inkomsten vanuit partners (afhankelijk van de kwalificatie), activaties en andere effecten die samenhangen met het speelschema van nationale teams. In het bedrag van 32,8 miljoen zit niet de startpremie van 9,25 miljoen euro die de KNVB, net als alle andere deelnemende landen, ontvangt voor de kwalificatie voor het (uitgestelde) EURO2020-toernooi. Die inkomsten komen bij volgend seizoen. Dat bedrag kan overigens nog stevig oplopen. De totale prijzenpot voor het EK 2020 is zo’n 375 miljoen euro. De winnaar ontvangt volgend jaar in totaal 34 miljoen euro.

Ondanks de groei in commerciële inkomsten was het afgelopen seizoen financieel een zwaar jaar voor de KNVB. Vanwege corona moesten alle competities in het betaald voetbal en amateurvoetbal worden afgebroken en diverse interlands worden geannuleerd. Hierdoor liep de KNVB circa 12,5 miljoen euro aan inkomsten mis en heeft de bond het seizoen moeten afsluiten met een negatief exploitatieresultaat van 6,9 miljoen euro. Na de al eerder geplande aanwending van bestemmingsreserves, kwam het resultaat op 2 miljoen euro in het rood uit. Dit tekort zal worden onttrokken aan het eigen vermogen, dat in eerdere jaren is opgebouwd als buffer voor mindere tijden.

De KNVB is bij de start van de coronacrisis overgeschakeld op de ‘veiligheidsmodus’, waarbij de uitgaven zoveel mogelijk zijn beperkt. De omzetderving is verder opgevangen met steun van partners en sponsoren en door gebruik te maken van de NOW (1)-regeling van de overheid, waarmee werkgelegenheid is behouden.

Het boekjaar liep van juli 2019 tot en met juni 2020 en werd alleen de laatste vier maanden sterk beïnvloed door de coronamaatregelen. De impact hiervan op het huidige en zelfs het hierop volgende seizoen zullen later ook goed merkbaar worden. Sinds de zomer wordt er gespeeld zonder publiek of voor slechts een beperkt aantal stadionbezoekers.

Steun aan de clubs

Ondanks de impact van de coronacrisis op de eigen financiën, heeft de KNVB steun geboden aan zowel het betaald voetbal als het amateurvoetbal. Dit zowel in diensten als ook met praktische financiële steun. Zo heeft de bond voor de betaald voetbalorganisaties bijgedragen aan het solidariteitsfonds, betalingen eerder beschikbaar gemaakt en uitstel verleend op aflossingen van leningen die clubs eerder bij de bond zijn aangegaan. Voor het amateurvoetbal zijn termijnbetalingen niet geïncasseerd en wedstrijdgelden (naar rato) teruggestort. Samen met Oranjespelers en partner ING heeft de KNVB een steunpakket voor het amateurvoetbal samengesteld. Los van het financiële aspect, zijn er ook veel extra inspanningen verricht om de verenigingen terzijde te staan en te ondersteunen. De KNVB zal blijven investeren om clubs, voetballers, bestuurders en trainers in het betaald voetbal en het amateurvoetbal door de coronacrisis heen te helpen.