Eigen inkomsten musea lager door minder sponsorinkomsten

Door minder sponsoring en giften is het aandeel eigen inkomsten van musea in 2018 een fractie lager uitgekomen dan in 2017. De stijging van entreegelden kon dat net niet compenseren. Dat blijkt uit de Museumcijfers 2018.

De sponsorinkomsten van musea bedragen in 2018 met 23 miljoen euro 3 miljoen minder dan in 2017. Het procentuele aandeel van sponsoring in de eigen inkomsten is sinds 2013 gelijk gebleven op 5%.

In 2017 verdienden musea voor het eerst meer dan zij aan subsidies ontvangen. Dat was toen een mijlpaal. De eigen inkomsten kwamen toen uit op 51%. In 2018 hadden musea een omzet van € 1 miljard, waarvan de helft eigen inkomsten. De eigen inkomsten daalden licht met € 9 miljoen.
De eigen inkomsten zijn verreweg de belangrijkste financieringsbron van musea en bedragen 499 miljoen euro (49%). Het belang van de eigen inkomsten is vooral groot bij musea voor bedrijf, wetenschap en techniek. Bij die musea is de rol van de gemeenten als belangrijkste financier aanzienlijk kleiner dan bij de andere musea.

Terwijl het procentuele aandeel sponsoring in de periode 2013 - 2014 gelijk bleef op 5%, is het aandeel van entreegelden in de eigen inkomsten in die periode toegenomen van 43% naar 47%. Ook is het aandeel van de inkomsten uit horeca en winkel gestegen van 13% tot 17%. De bijdrage van de private fondsen is in deze periode echter teruggelopen van 15% naar 11% van de eigen inkomsten. Het totale aandeel eigen inkomsten van musea is in de periode 2013 – 2018 gestegen van 42% in 2013 tot 49% in 2018.

De totale omzet van de musea is in 2018 iets sneller gestegen dan de kosten die ongeveer 1 mljard euro bedroegen. De gezamenlijke musea hebben daardoor in 2018 een positief resultaat op de gewone bedrijfsvoering van bijna 4 miljoen euro (gemiddeld bijna 9.000 euro per museum). Dat neemt niet weg dat in totaal 47% van de musea in dat jaar kampt een negatief resultaat uit de gewone bedrijfsvoering. De negatieve resultaten zijn sterk geconcentreerd bij kleine en middelkleine musea.

Het rapport constateert ook dat er zorgen zijn er bij musea over de afnemende financiering door gemeenten. De steeds geringere bijdrage van gemeenten heeft ernstige gevolgen voor met name kleine(re) musea die naast huur en andere vaste lasten vrijwel geen geld meer hebben voor beheer, behoud en presentatie van hun collectie.
Ondanks de sterke daling van de gemeentelijke subsidies zijn de totale overheidssubsidies in 2018 per saldo met bijna 24 miljoen euro toegenomen.

Bezoeken stijgen

De musea trekken steeds meer bezoekers. In 2018 steeg het aantal museumbezoeken met 0,9 miljoen of 2,8% naar 32 miljoen. Die groei komt volledig voor rekening van buitenlands bezoek dat met 0,9 miljoen stijgt. Van al het museumbezoek komt nu bijna 1/3 uit het buitenland. Het aantal Museumkaarthouders blijft stijgen en komt in 2018 op bijna 1,4 miljoen en hun bijna 9 miljoen kaartbezoeken zijn dit jaar goed voor 29% van het totale aantal museumbezoeken.

Museumcijfers 2018 is een uitgave van Stichting Museana, Stichting Museumkaart en de Museumvereniging. Het volledige rapport is hier te downloaden.