Geringe animo voor Oranje inhaakacties

De animo om mee te doen aan een Oranje inhaakactie is gering. Dat concludeert marktonderzoekbureau Motivaction. Maar 6% van de Nederlanders heeft tot op heden meegedaan aan een inhaker.

Volgens Motivaction heeft het echec van Jumbo’s Oranje Hoofdspencer campagne niet geholpen bij de animo om in te haken. Ook is niet meer dan 5% van de Nederlanders positief over het feit dat dit WK in Qatar wordt gehouden, terwijl 60% daarover ronduit negatief is.

6% van de Nederlanders heeft tot op heden meegedaan aan een inhaker. Gezien het geringe aantal acties, of in elk geval de geringe zichtbaarheid ervan, lijkt dit nog veel. Dat het bedrijfsleven het WK massaal mijdt, komt overeen met de voorkeur van de consument: slechts één op de tien Nederlanders (12%) is positief over het adverteren rondom het WK door Nederlandse bedrijven.

Ruim een kwart van de Nederlanders (28%) verwacht het toernooi minder aandachtig te gaan volgen dan eerdere WK’s. Voor een derde (32%) heeft de mensenrechtensituatie in de oliestaat een negatieve invloed op hun kijkplezier. Maar er is ook een ander kamp. Eveneens een kwart (26%) zegt ongeacht de mensenrechtensituatie onbevangen naar het toernooi te zullen kijken, terwijl een derde (35%) het WK met evenveel aandacht zal volgen als andere grote voetbaltoernooien.

Ruurd Hielkema, senior research consultant bij Motivaction: "Die polarisatie kon er in Nederland ook nog wel bij. De voetbalfan zit in een spagaat. De weerzin tegen de locatie en de manier waarop de keuze daarvoor tot stand kwam, botst met de liefde voor het spelletje en de hoop dat Oranje de nationale eer hoog houdt. Ronduit en zonder voorbehoud fan zijn voelt momenteel zeer ongemakkelijk."

Overigens constateert Motivaction dat de belangstelling voor WK's al langer terugloopt. Kort voor aanvang van het WK voetbal in Qatar was niet meer dan een derde van de Nederlanders geïnteresseerd in dit toernooi. Weliswaar liep de belangstelling voor WK's de afgelopen decennia al gestaag terug, maar niet eerder lag ze op zo’n laag niveau. Het is zelfs een halvering vergeleken met dertig jaar geleden. Begin jaren negentig liep maar liefst twee derde van de bevolking warm voor de toernooien in Italië (67%) en in de VS (64%). Voor het vorige WK waarvoor Oranje zich kwalificeerde, Brazilië 2014, toonde 47% belangstelling. Nu dus 34%, een halvering in ruim dertig jaar tijd.