Kleine daling sponsorinkomsten NOC*NSF

NOC*NSF verwacht in 2021 een kleine daling van de totale sponsorgelden (cash + in natura) van 1,27 miljoen naar 20,5 miljoen euro. De daling komt door de in natura sponsoring die daalt met 2 miljoen euro. De cashinkomsten uit sponsoring groeien juist naar 13,1 miljoen euro. Rabobank gaat een nieuwe meerjarige sponsoring aan met NOC*NSF. Dat blijkt uit de jaarcijfers die de sportkoepel publiceerde.

Bij NOC*NSF vallen de geprognosticeerde sponsorinkomsten in 2020 van 10,2 miljoen euro lager uit dan de begrote 12,5 miljoen euro. Deze daling van 2,3 miljoen heeft te maken met het aanpassen van de overeenkomst met Heineken als gevolg van het annuleren van het TeamNL Tokyo Center, korting op de overeenkomsten met de Partners in verband met het niet realiseren van alle afspraken en verplaatsing van activaties Olympische- en Paralympische Spelen met de daarbij behorende opbrengsten naar het volgende jaar.

In 2021 is sponsoring uit cash begroot op 13,1 miljoen, wat neerkomt op een verhoging van 0,6 miljoen ten opzichte van de begroting 2020. De twee grootste afwijkingen zijn enerzijds het afsluiten van een meerjarige overeenkomst met de Rabobank en anderzijds het lager uitvallen van de bijdrage in 2021 vanuit het IOC als gevolg van het 4-jaarlijkse betaalschema IOC.

NOC*NSF laat weten dat is gebleken dat partners meer inzetten op lokale maatschappelijke impact en minder geïnteresseerd zijn in grootschalige afspraken met een veelvoud aan bonden. Dat zou betekenen dat TeamNL als commercieel model zijn langste tijd gehad heeft.
De betaling aan de bonden voor ingebrachte rechten valt in 2021 1,3 miljoen lager uit ten opzichte van 2020. Deze worden in 2021 anders verdeeld dan in 2020. Partners hebben aangegeven met een selectie van bonden te willen activeren. Daartoe zijn door de partners meer directe activeringsafspraken gemaakt met door hen geselecteerde bonden. Onder meer de Nederlandse Loterij, Rabobank en Missie H2 maken hier gebruik van.

Sponsorgelden in natura

De prognose 2020 omvat een in natura sponsoring van 1,3 miljoen tegen een begrote 9,3 miljoen. De met het uitstel van de Olympische en Paralympische Spelen samenhangende naturasponsoring schuift door naar de begroting 2021 a 7,4 miljoen euro. Daaronder valt de kledingsponsoring door Fila en Suit Supply, de sponsoring door M-line matrassen en de in natura sponsoring door FrieslandCampina. Daarnaast wordt de met het TeamNL Tokyo Center samenhangende naturasponsoring niet gerealiseerd voor 2020. De baten zowel als de lasten worden voor eenzelfde bedrag 2019 gecorrigeerd.

NOC*NSF gaat het door de gevolgen van het coronavirus gedomineerde jaar 2020 naar verwachting financieel verantwoord afsluiten. Voor 2021 gaat de sportkoepel uit van een gedekte begroting van totaal 129 miljoen euro. Over 2020 verwacht NOC*NSF een tekort van een kleine drie miljoen euro, welke wordt gefinancierd vanuit de daartoe gevormde bestemmingsreserve. Het tekort ontstaat met name door de voorbereidingskosten voor de Olympische en Paralympische Spelen 2020, waar door het uitstel van de Spelen geen inkomsten tegenover staan. Sommige kosten moeten nogmaals worden gemaakt in 2021. Met een personeelsstop, een verplichtingenstop en het versoberen en niet door laten gaan van evenementen zijn tijdig maatregelen genomen.

Corona noodfonds

NOC*NSF had in de algemene vergadering van mei een bedrag van vijf miljoen euro gereserveerd voor een noodpakket voor de bonden. De Nederlandse Loterij vulde dit in 2020 aan met een bedrag van één miljoen euro. Gebruikmakend van deze zes miljoen euro worden voor 2021 de uitkeringen voor de bonden aangevuld met 4,5 miljoen euro. Daarnaast werd 1,3 miljoen euro gereserveerd voor innovatie en twee ton voor de opstart van het Fonds voor de Sport. Met dit fonds gaan sportbonden de 'geefmarkt' ontsluiten.