Lagere commerciële omzet voor FC Groningen

Op commercieel gebied heeft FC Groningen in het seizoen 2019/2020 een lagere omzet behaald dan in het voorafgaande seizoen. De inkomsten uit sponsoring en reclame daalden met 600.000 euro, van 7 miljoen naar 6,4 miljoen. De omzet steeg ten opzichte van het voorgaande seizoen met circa 1,3 miljoen euro naar 19,9 miljoen euro. Dat blijkt uit de jaarcijfers van de club.

De gevolgen van de Covid-19 pandemie zijn voor een bedrag van 200.000 euro debet aan de gedaalde opbrengsten. Daarnaast was er een meer structurele daling van sponsoring- en reclameinkomsten van 387.000 euro, ondanks dat de opbrengsten uit de verkoop van skyboxen toenam naar 1,7 miljoen euro. De totale omzetderving bij FC Groningen als gevolg van Covid-19 op het gebied van wedstrijdbaten, sponsoring, horeca, etc. bedroeg 1,54 miljoen euro.

Om de financiële gevolgen van corona op te vangen startte FC Groningen de campagne 'Laat ons weer eens juichen'. Vooraf werd de totale schade als gevolg van de Covid-19 pandemie gecalculeerd op ruim 5 miljoen euro, waarvan 2,35 miljoen euro werd voorzien voor het seizoen 2019/2020. Groningen rekende daarbij op een bedrag van 1,9 miljoen euro voor compensatieregelingen voor supporters en sponsors. Door de steun van de supporters, sponsors en investeerders heeft FC Groningen de voorziene schade voor het seizoen 2019/2020 beperkt weten te houden tot 250.000 euro. Kanttekening hierbij is dat in de bovenstaande schadeberekening geen rekening werd gehouden met de schade van het spelen van competitiewedstrijden 2020/2021 zonder (een deel van) publiek. Het risico hiervan wordt geraamd op maximaal € 0,5 miljoen per wedstrijd, mede afhankelijk van de bezetting van het stadion.

Het afgelopen seizoen presenteerde FC Groningen een nieuwe hoofdsponsor: Office Centre. Allure Energie en Payt zijn als rugsponsor aan FC Groningen verbonden gebleven. Het binden en bedienen van grote(re) partners aan FC Groningen, in combinatie met een maatschappelijke activatie, is één van de speerpunten voor de komende beleidsperiode, aldus FC Groningen. Daarom is in het seizoen 2019/2020 onder andere geïnvesteerd in de aanstelling van een manager partnerships. Daarnaast is het behouden en verder uitbreiden van de bezetting van het ereterras en de skyboxen met een éénduidig prijsbeleid een belangrijk thema voor de nieuw uit te rollen commerciële visie voor de komende beleidsperiode.

FC Groningen werkt vooralsnog met een begroting voor het seizoen 2020/2021 van ruim € 15 miljoen en een negatief operationeel bedrijfsresultaat van € 2,5 miljoen. Hierbij wordt er rekening mee gehouden dat tot en met december 2020 bij de thuiswedstrijden in zeer beperkte mate het stadion bezet zal zijn en de club hier schade van zal ondervinden en genoodzaakt is een beroep te blijven doen op de steunmaatregelen vanuit de overheid.

Foto: FC Groningen