Musea halen 26 miljoen uit sponsoring

Het eigen inkomen van musea is voor het eerst hoger dan de ontvangen subsidies. Met 26 miljoen euro is sponsoring goed voor 5% van de eigen inkomsten. Dat blijkt uit de nieuwste Museumcijfers.

De totale omzet van de 435 bij de Museumvereniging aangesloten musea is met € 1,0 miljard in 2017 vrijwel gelijk aan 2016. De stijging van de eigen inkomsten met 12 miljoen naar 508 miljoen euro in 2017 is net voldoende om de daling van overheidssubsidies op te vangen. Het aandeel eigen inkomsten bedraagt in 2017 51%. De bijdragen van het Rijk, provincies, gemeenten en overheidsfondsen (inclusief Europa) is gedaald tot 49%. In 2013 was dat 58%. Overheidssubsidies zijn in 2017 met 12 miljoen euro gedaald in vergelijking met 2016.

Het aandeel uit private fondsen en giften is met respectievelijke 60 en 36 miljoen euro hoger dan de 26 miljoen sponsorinkomsten. Het procentuele aandeel sponsoring is sinds 2013 niet gestegen. Ook in dat jaar bedroeg dat 5%.

De meeste eigen inkomsten komen uit de entree (228 miljoen euro). De 435 bij de Museumvereniging aangesloten musea ontvingen in 2017 31 miljoen bezoeken, bijna 0,7 miljoen meer dan in 2016. Overigens is niet alles rozengeur en maneschijn. Het rapport merkt op dat middelgrote en kleine musea het moeilijk hebben en vele daarvan in 2017 rode cijfers schrijven, sommige al meerdere jaren.

Download hier het rapport Museumcijfers 2017