NOC*NSF presenteert financieel gezond jaar

NOC*NSF heeft het jaar 2019 financieel gezond afgesloten en ziet de jaren 2020 en 2021, ondanks de door het coronavirus veroorzaakte onzekerheden, met vertrouwen tegemoet. De sponsorinkomsten groeiden in 2019 met 2,5 miljoen naar 18,4 miljoen euro.

Van de 18,425 miljoen euro sponsorinkomsten vond 11,7 miljoen euro in cash plaats en 6,7 miljoen euro in natura. In totaal waren er in 2019 ongeveer 2,5 miljoen euro meer sponsorinkomsten dan begroot.
De sponsorinkomsten komen uit sponsorcontracten die al in 2017 getekend waren, waarmee een substantieel deel van het bedrag in lijn ligt met de begroting over 2019. De toename in sponsorinkomsten komt voort uit de additioneel in 2019 afgesloten sponsorovereenkomsten met Heineken en de waterstofcoalitie MissieH2 .
NOC*NSF merkt dat naast de sponsoring in cash het bedrijfsleven steeds meer in natura steunt. Daarnaast willen sponsoren in toenemende mate partner zijn in maatschappelijke projecten, zoals bijvoorbeeld Verenigingsondersteuning, Nationale Sportweek en Olympic Moves.
De afdracht vanuit de sponsorinkomsten aan bonden voor de ingebrachte sponsorrechten bedraagt in 2019 € 4,5 miljoen en is hiermee gelijk aan voorgaande jaren.

TeamNL-propositie

2020 was natuurlijk een olympisch en paralympisch jaar, wat met zich meebracht dat relatief veel kosten werden gemaakt en veel activaties voor partners en sponsors plaats (zouden) vinden. Het verplaatsen van de Olympische en Paralympische Spelen naar 2021 zal zijn effect gaan hebben op deze activaties, verwacht NOC*NSF.
De TeamNL-sponsorpropositie loopt eind 2020 op zijn einde voor de eerste cyclus. In 2019 heeft NOC*NSF een begin gemaakt met de ontwikkeling van de nieuwe sponsorstrategie: 2021Plus. Hiervoor is bij partners, bonden, sportmarketing- en onderzoeksbureaus informatie opgehaald om tot een eerste analyse te komen. Deze is gedeeld met de sportbonden en de partners als opmaat naar een nieuwe strategie die nog meer waarde voor partners en de sport moet toevoegen en efficiënter gebruik maakt van de huidige en toekomstige assets van de sport. NOC*NSF is zich ervan bewust dat de coronacrisis van invloed kan gaan zijn op de toekomstige sponsorpropositie.

In een doorkijkje naar 2020 en 2021 ging Mosman in op de impact die de coronacrisis heeft en gaat hebben op de sportwereld. In maart werd de inkomstenschade voor de sportsector geraamd op 950 miljoen euro, waarna steunmaatregelen van de overheid volgden. Sportbonden verwachten tot 1 augustus 35 miljoen euro schade op te lopen. Voor NOC*NSF zelf heeft de verplaatsing van de Olympische en Paralympische Spelen naar 2021 financiële gevolgen. “We hebben in 2020 al een aanloop naar de Spelen gedaan en zullen die nog een keer moeten uitvoeren en financieren.” Het TeamNL Tokyo Center, waarvoor ook aanloopkosten waren gemaakt, zal in 2021 niet doorgaan. "De risico's daarvoor zijn te hoog."

Loterijafdracht onder druk

In het bestedingsplan voor 2021, waarin NOC*NSF de middelen die het van de Nederlandse Loterij (NLO) ontvangt verdeelt, zorgt het coronavirus voor een onzeker resultaat van de NLO en daardoor voor de afdracht aan de sport. Zakelijk directeur John Bierling van NOC*NSF kenschetste het plan voor 2021, dat een hoogte van 45,8 miljoen euro heeft, daarom als “misschien iets minder ambitieus, maar wel een plan dat recht doet aan onze uitdagingen. En gericht is op continuïteit en duidelijkheid voor onze leden”. In het bestedingsplan is een bedrag voor het coronanoodfonds opgenomen.

Algemeen directeur Gerard Dielessen nam de leden mee in de hectische afgelopen periode. Van de maatregelen rond het coronavirus als het sluiten van sportaccommodaties, het verbieden van evenementen en het verplaatsen van de Spelen naar de versoepelingen en de tegemoetkomingen. En naar de rol en wensen van de sportsector zelf hierin.
“Wat nu nodig is het wegnemen van de onzekerheid door het afmaken van de 90- en 20-miljoenregeling en het aanpakken van problemen van grote verenigingen met eigen accommodaties. Daarnaast moeten we een pakket voor juni tot en met augustus afspreken en anticiperen op maanden zonder gebruikelijke inkomsten”.