Non-spot bestedingen stijgen

Non-spot reclame is van 93 miljoen euro in 2007 naar 119 miljoen euro in 2008 gestegen, een stijging van 28%. Dat meldt SPOT in het Financieel Jaarverslag Televisiereclame 2008.

De rapportage van de non spot bestedingen is nieuw in het jaarverslag. Onder non-spot verstaat SPOT, buiten de spot-inkomsten, alle andere, direct aan programma-vertoning gerelateerde adverteerders-inkomsten, inclusief de door adverteerder betaalde bijdragen aan de productiekosten.

SPOT concludeert dat de belangstelling voor non spot communicatie toeneemt. “Het past goed bij de actuele behoefte van adverteerders aan 'experience marketing', waarbij de omgeving van televisieprogramma's een sterke gevoelswaarde biedt aan een merk.
Deze non spot bestedingen laten de laatste jaren dan ook een sterke groei zien. De omzet stijgt van 85 miljoen euro in 2006 en 93 miljoen euro in 2007 naar een record omzet van 119 miljoen euro in 2008. Dit is in 2008 een groei van 28%!", aldus de rapportage.

De totale netto bestedingen voor televisiereclame zijn in 2008 gestegen naar 974 miljoen euro. Dit is een stijging van 3,2%. In 2007 waren de bestedingen 944 miljoen euro. In dit totaal zijn spot- en non spot bestedingen opgenomen. De uitgaven voor spotreclame stijgen van 851 miljoen euro in 2007 naar 855 miljoen euro in 2008 (+0,5%).

Adverteerders voor verzekeringen, voor computerspellen en voor frisdranken laten in 2008 de sterkste groei zien. Fast Movers en Retailers blijven de tezamen belangrijkste adverteerders van televisiereclame. Zij nemen meer dan de helft van de bestedingen voor hun rekening. De automobielbranche, de banken en de verzekeringen vormen daarna de grootste sectoren.

SPOT verwacht dat televisiereclame zich in de economische crises in het algemeen beter handhaaft dan andere media. Uitgaande van de relatief goede uitgangspositie voor televisie, verwacht SPOT dat de bestedingen voor televisiereclame in 2009 op peil zullen blijven. Mocht de economie in de tweede helft van 2009 al weer aantrekken, kan er een lichte groei worden gerealiseerd van 0-2%.