Omzet theaterpodia licht gestegen

De omzet van de Nederlandse schouwburgen en concertgebouwen over 2016 is licht gestegen. Dat laten cijfers van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) zien.

De totale omzet van de VSCD-podia is € 523 miljoen, waarvan 54% uit ‘opbrengsten’ en 43% uit overheidsbijdragen. Bij opbrengsten gaat het over bijdragen van private partijen waar een tegenprestatie tegenover staat, bijvoorbeeld publieksinkomsten, horeca, merchandise en sponsoring etc. De omzetstijging is toe te schrijven aan een combinatie van toegenomen verhuur- en horeca-activiteiten.

Wanneer er naar de omzet per functie wordt gekeken, wordt 78% uit podiumactiviteiten gehaald, horeca-inkomsten zijn goed voor 11% van de omzet en verhuur voor 8%. Hoewel er bijna 10% meer wordt verhuurd is het aantal geprogrammeerde voorstellingen en concerten gelijk gebleven (totaal 27.975) ten opzicht van 2015. Sponsorinkomsten vallen qua functie onder de ‘overige’ inkomsten, die in totaliteit 3% bedragen. Sponsoring speelt met een bedrag dat dus maximaal 17 miljoen euro bedraagt, nog steeds een marginale rol bij de inkomsten van podia die zijn aangesloten bij de VSCD. De ‘overige’ inkomsten zijn afgelopen jaar ook iets teruggelopen; van 20 naar 17 miljoen euro.

In 2016 werden 10 miljoen bezoeken gerealiseerd op de podia die bij de VSCD zijn aangesloten, blijkt uit de cijfers van het Theater Analyse Systeem (TAS). Zowel de VSCD-podia in de noordelijke als zuidelijke regio laten een lichte stijging zien in het aantal bezoekers ten opzichte van 2015. De podia in Noord-Nederland (Groningen, Friesland en Drenthe) noteren een stijging van 10.284 bezoekers (1,9%) en in de zuidelijke regio (Zeeland, Brabant en Limburg) realiseerden podia een stijging van 16.619 bezoekers (1,1%).

Hedwig Verhoeven, directeur VSCD: "De cijfers over 2016 tonen aan dat de schouwburgen en concertgebouwen, verbonden in onze vereniging, ondernemender worden geleid en intensiever worden gebruikt, zonder dat dit ten koste gaat van de theaterfunctie. Een herkenbaar beeld: steeds meer theaters zijn langer geopend en vervullen meerdere functies naast de theaterfunctie. Een goede zaak, want zo lukt het podia nog beter om hun gidsfunctie voor het publiek te vervullen, diverser te programmeren en daarmee diversere doelgroepen te bereiken.”