Optimisme sponsoringindustrie groeit

De Europese sponsorindustrie is voorzichtig optimistischer geworden over het herstel na de Covid 19-pandemie.

Een tweede survey van de European Sponsorship Association laat zien dat het vertrouwen in een herstel van de sponsoringindustrie terug is. Het positieve sentiment is gegroeid, nu de Europese sport en entertainmentindustrie zijn lange weg naar herstel heeft ingezet. Dat blijkt uit de tweede ESA Sponsorship Sentiment Tracker, een survey onder meer dan 200 grootste bedrijven en organisaties in de sponsorindustrie.

Het gemiddelde vertrouwen is gegroeid van 5,48 in de eerste survey naar 5,76 in het nieuwe onderzoek. Het vertrouwen was het grootst op het Europese vasteland, waar het groeide van 5,33 naar 5,72. In Groot-Brittannië groeide het vertrouwen minder hard, van 5,53 naar 5,56.
Bedrijven zijn het meest positief over sponsoring, met een score van 6,2. Bij rechtenhouders groeide het vertrouwen van 4,9 naar 5,6. Bij de bureaus was er een marginaal verschil bij beide metingen.
In de tweede survey zegt 23% van de ondervraagde bedrijven dat ze dit jaar een omzetgroei verwachten, tegenover slechts 6% in het eerste onderzoek. Het financiële vertrouwen is op het vaste land groter dan in Engeland.

ESA Voorzitter Andy Westlake zei: “Het is goed om te zien dat er voorzichtig wat optimisme terugkeert in de sponsorindustrie. Het is duidelijk dat de terugkeer van live sport en entertainment een positieve impact heeft op het sentiment, met name bij de rechtenhouders. Omdat het Europese vasteland inmiddels beter weet om te gaan met de impact van het virus dan Groot-Brittannië, is er een duidelijk verschil in de reacties. Als meer grote events zullen terugkeren zal het vertrouwen verder groeien. Met 2021 als een jaar met veel mogelijkheden doordat veel evenementen naar volgend jaar zijn verplaatst moet de voorzichtige groei van het vertrouwen als een positief signaal gezien worden dat onze industrie zich blijft herstellen.”