Partnershipomzet Ajax daalt door corona

De partnershipomzet van Ajax is dit halfjaar gedaald met € 2,9 miljoen naar € 14,5 miljoen. De daling komt voornamelijk door de tegemoetkoming aan partners als het gevolg van het niet ten volle kunnen genieten van de voordelen van de associatie met Ajax. De netto-omzet van Ajax bedraagt € 78,7 miljoen, een daling van € 31,7 miljoen.

In het seizoen 2019/2020 heeft Ajax regelingen getroffen in de vorm van behoud van misgelopen voordelen in het seizoen 2019/2020 en verstrekking van additionele toezeggingen voor het seizoen 2020/2021 voor een bedrag van € 1,2 miljoen. In de eerste seizoenshelft van 2020/2021 is hiervan € 0,3 miljoen toegerekend aan de partnershipopbrengsten. Ajax laat weten dat door de aanhoudende impact van COVID-19, waaronder het spelen van wedstrijden zonder publiek, partners ook in de eerste seizoenshelft van 2020/2021 niet ten volle van de voordelen van de associatie, waaronder begrepen hospitality, met Ajax hebben kunnen genieten. Ajax is continu in gesprek met partners om regelingen te treffen in de vorm van korting, het behoud van misgelopen voordelen in de eerste seizoenshelft en verstrekking van additionele toezeggingen vanaf de tweede seizoenshelft.

Ajax heeft voor een aantal partners een inschatting gemaakt van een eventuele tegemoetkoming gebaseerd op de contractuele afspraken. Deze tegemoetkoming aan partners is in de eerste seizoenshelft van 2020/2021 onder de kortlopende verplichtingen verwerkt als uitgestelde omzet. De korting wordt verrekend in de tweede seizoenshelft en de uitgestelde omzet wordt toegerekend aan de partnershipopbrengsten vanaf de tweede seizoenshelft 2020/2021. De hoogte van de uitgestelde omzet is gebaseerd op de reële waarde van de toezeggingen. Van de uitgestelde omzet in het eerste halfjaar van 2020/2021 is per 31 december 2020 een bedrag van € 3,1 miljoen onder de kortlopende verplichtingen opgenomen.

Ajax is in het seizoen 2020/2021 wel nieuwe partnerships aangegaan met Acronis en Replay en contracten verlengd met onder meer Ziggo, ABN AMRO en de Vriendenloterij. Daarnaast is een internationaal partnership aangegaan met Sharjah FC.

De televisie-inkomsten van € 5,4 miljoen zijn gedaald met € 1,4 miljoen met name door lagere televisie-inkomsten uit de nationale competitie door minder gespeelde wedstrijden in het eerste halfjaar 2020/2021 ten opzichte van het eerste halfjaar 2019/2020.
De omzet uit merchandise is gestegen met € 1,7 miljoen naar € 12,8 miljoen voornamelijk als gevolg van het nieuwe Europese uitshirt.