Halfjaar partnershipomzet Ajax gestegen naar € 18,1 miljoen

De partnershipomzet van Ajax is in het eerste half jaar van het seizoen 2021/22 gestegen met € 3,6 miljoen naar € 18,1 miljoen. Dat blijkt uit de halfjaarcijfers van de club.

Ajax rekent bij de partnershipomzet alleen de inkomsten uit bedrijfssponsoring. De inkomsten uit verkochte business-seats en skyboxen zijn eveneens gestegen met € 6,1 miljoen naar € 6,7 miljoen. In totaal zijn 4.185 plaatsen verstrekt, een stijging van 400. Met ingang van het seizoen 2021/2022 is Ajax nieuwe partnerships aangegaan met onder andere Coca-Cola, Flink en Blox.

De netto-omzet van Ajax bedraagt het eerste half jaar € 117,2 miljoen, een stijging van € 38,5 miljoen. De stijging wordt veroorzaakt door een hogere voetbalomzet en hogere inkomsten uit merchandising. De voetbalomzet kende een groei van € 29,6 miljoen als gevolg van de sportieve prestaties in de groepsfase van de UEFA Champions League. De merchandise-inkomsten zijn met € 8,2 miljoen gestegen naar € 21 miljoen. Dat komt voor een groot deel voor rekening van een succesvolle verkoop van het iconische derde ‘Bob Marley-shirt’. Met de inkomsten uit merchandise steekt Ajax ver boven de andere Eredivisie-clubs uit.

Met betrekking tot de partnerships heeft Ajax zowel in het seizoen 2019/2020 als 2020/2021 regelingen getroffen in de vorm van behoud van misgelopen voordelen in beide seizoenen en verstrekking van additionele toezeggingen vanaf het seizoen 2021/2022 voor een bedrag van € 3,5 miljoen. In de eerste seizoenshelft van 2021/2022 is hiervan € 1,1 miljoen toegerekend aan de partnershipopbrengsten. De aanhoudende impact van COVID-19, waaronder het spelen van wedstrijden zonder of met een beperkt publiek, heeft als gevolg dat partners ook in de eerste seizoenshelft van 2021/2022 niet ten volle van de voordelen van de associatie, waaronder begrepen hospitality, met Ajax hebben kunnen genieten. Ajax heeft een inschatting gemaakt van een eventuele tegemoetkoming aan de partners gebaseerd op de contractuele afspraken. Deze ingeschatte tegemoetkoming aan partners is in de eerste seizoenshelft van 2021/2022 onder de kortlopende verplichtingen verwerkt als uitgestelde omzet. Van de uitgestelde omzet in het eerste halfjaar van 2021/2022 is per 31 december 2021 een bedrag van € 0,9 miljoen onder de kortlopende verplichtingen opgenomen.

Ajax gaat in de halfjaarcijfers ook in op de situatie rondom Marc Overmars. De Raad van Commissarissen van Ajax benadrukt dat er geen sprake is van een afvloeiingsregeling en dat het volledig vooruit betaalde tekengeld van € 1,25 miljoen door Overmars dient te worden terugbetaald. Ajax gaat stappen zetten naar een veiliger sport- en werkklimaat en zal hierbij worden bijgestaan door een extern gespecialiseerd bureau. Dit bureau is een onderzoek gestart en komt met aanbevelingen welke met behulp van deskundige derden worden opgevolgd.