'Sponsoring meest geschikte instrument binnen ondernemingscommunicatie'

Bijna tachtig procent van de Duitse communicatiemanagers vindt dat sponsoring beter werkt bij het aanspreken van specifieke doelgroepen dan reclame en verkoopacties.

Dat is te lezen in het onlangs verschenen onderzoek Sponsoring Trends 2000, uitgevoerd door de Universiteit van de Bundeswehr in München en Sponsor Partners in Bonn.

De resultaten van het onderzoek laten duidelijk de dynamische ontwikkeling van sponsoring als communicatie-instrument zien. Twee derde van de ondervraagde ondernemingen zetten sponsoring al als communicatie instrument in. Drie vierde van de geënquêteerden is van mening dat de betekenis van sponsoring in de marketingmix verder zal toenemen.