Sponsorinkomsten Ajax iets gedaald

De partnershipomzet van AFC Ajax, bestaande uit inkomsten uit bedrijfssponsoring, is in de eerste helft van seizoen 2023/2024 gedaald met € 0,4 miljoen naar € 20,1 miljoen. Oorzaak is dat de variabele bonussen van de partners gerelateerd aan de UEFA Europa League lager zijn. De commerciële inkomsten uit business-seats en skybox-plaatsen, die Ajax in tegenstelling tot veel andere clubs niet onder sponsorinkomsten laat vallen, zijn gestegen van € 8,9 miljoen naar € 11,3 miljoen.

In de eerste helft van seizoen 2023/2024 verlengde Ajax de partnerships met Acronis, Hewlett Packard Enterprise.
De omzet van de merchandising is gedaald met € 5,2 miljoen naar € 15,4 miljoen, voornamelijk doordat verkopen lager zijn en door de timing van de verkoop van de uit-collectie in de eerste helft van het seizoen 2022/2023.

Ajax behaalde in de eerste helft van seizoen 2023/2024 een nettowinst van € 27,2 miljoen, voornamelijk door de verkoop van spelers als Mohammed Kudus en Edson Álvarez aan het begin van dit seizoen. In het seizoen 2022/2023 was dit een nettowinst van € 76,0 miljoen. De netto-omzet daalde met 32% naar € 81,9 miljoen voornamelijk door lagere premies. Ajax speelde in de groepsfase van de UEFA Europa League, in tegenstelling tot vorig jaar, toen het eerste elftal uitkwam in de groepsfase van de UEFA Champions League.

In de tweede helft van seizoen 2023/2024 ontstaat er bij Ajax een tekort aan liquide middelen. Om dit tekort af te dekken is een doorlopende kredietfaciliteit bij een bank afgesloten. Naar de huidige inzichten verwacht Ajax voor het volledige boekjaar 2023/2024 een beperkt negatief nettoresultaat. Deze verslechtering is hoofdzakelijk het gevolg van overwintering in de UEFA Conference League in plaats van in de UEFA Europa League enerzijds en recente investeringen in de selectie anderzijds.