Sponsorinkomsten Ajax stijgen

De inkomsten uit sponsoring van Ajax bedragen over de eerste zes maanden van het boekjaar 2016/2017 14,058 miljoen euro. Dat is bijna 1 miljoen meer dan in dezelfde periode in het boekjaar 2015/2016.

Dat blijkt uit het halfjaarlijkse verslag van de club over de eerste helft van dit boekjaar.

De sponsoringomzet komt inkomsten uit bedrijfssponsoring en is dit half jaar gestegen met 0,9 miljoen euro van 13,2 miljoen naar 14,1 miljoen euro. Dit is vooral toe te schrijven aan extra inkomsten via vernieuwde contracten met ABAX, Suitsupply en Zillertal. Reclamebaten leveren nog eens 0,5 miljoen op.De inkomsten uit businessseats en skyboxplaatsen bleef met 5 miljoen euro nagenoeg gelijk aan de vorige periode. De inkomsten uit de mediagelden stegen met 100.000 euro. Daarentegen daalde de inkomsten uit merchandising. In totaal boekte Ajax een nettowinst van ;29,5 miljoen euro. De netto omzet bedraagt € 54,8 miljoen en kent een stijging van € 2,6 miljoen.