Sponsorinkomsten Giro Gelderland lager dan begroot

De start van de Giro d'Italia in Gelderland afgelopen mei heeft minder opgeleverd dan gehoopt. Onder andere de sponsorinkomsten waren veel lager dan begroot.

Dat blijkt uit een onderzoek dat de organisatie van de Giro Gelderland heeft laten uitvoeren door de Hogeschool Arnhem en Nijmegen.

Een van de redenen dat de sponsorinkomsten tegenvielen was volgens het onderzoek dat er bij de meeste projectmedewerkers die bij de overheden vandaan kwamen weinig kennis en ervaring aanwezig was over het organiseren van (grootschalige) sportevenementen en de (commerciële) dynamiek van bijvoorbeeld sponsorwerving. Ook leidde de gekozen organisatievorm soms tot een spanningsveld tussen organisatorische druk op de projectorganisatie enerzijds en de vraag om bestuurlijke verantwoording aan de vier projectpartners anderzijds.Dat de sponsorinkomsten tegenvielen komt volgens Gelderse gedeputeerde Jan Markink doordat de voorbereidingstijd te kort was. "Dat is een les. We moeten het bedrijfsleven er voortaan eerder bij betrekken. Het zal Gelderland er niet van weerhouden ook in de toekomst grote sportevenementen naar zich toe te halen", aldus Markink.

Marketinginkomsten

De inkomsten uit marketing (waaronder sponsoring en hospitality) bedroegen in totaal 902.200 euro terwijl er in de begroting rekening gehouden was met 1.117.300 euro. Centraal Beheer Achmea en DroomParken waren de enige grote financiële sponsors. Er werden daarnaast op alle onderdelen barterovereenkomsten met bedrijven gesloten, zoals een special bij de dagbladen AD, Stentor en De Gelderlander.

Wat betreft hospitality werden vier dagen lang op zes plekken in totaal zo’n 1.900 gasten ontvangen. De verkoop van hospitalitykaarten bleek minder dan verwacht. Volgens het onderzoek zou dat kunnen liggen aan onbekendheid, het moment van de start van de verkoop of omdat het evenement in de vakantieperiode viel. Verder richtten veel ondernemers langs de route hun eigen ontmoetingsplekken in. De doelstelling om geld te verdienen voor de dekking van het evenement is niet voldoende behaald. Er zijn minder inkomsten gegenereerd dan vooraf begroot.

Economische spin-off

De economische spin-off van de wielerronde voor Gelderland bedroeg 8,4 miljoen euro. Dat is bijna drie miljoen minder dan begroot. De Giro-organisatie sluit af met een tekort van ruim 365 duizend euro. Dat wordt verdeeld onder de organiserende overheden: de provincie Gelderland, Apeldoorn, Nijmegen en Arnhem.

In totaal trok de Giro 482.500 toeschouwers. Van hen kwamen er 126.500 van buiten Gelderland, 42.500 uit het buitenland. Het evenement is bekeken door 72 miljoen tv-kijkers uit heel Europa. . Het werd dinsdag gepresenteerd op nationaal sportcentrum Papendal.

De organisatie van de Giro in Gelderland kostte in totaal 12,5 miljoen euro. Het leeuwendeel (93 procent) hiervan is betaald uit publieke middelen: de provincie Gelderland, het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport en de steden Apeldoorn, Arnhem en Nijmegen.

Uit het onderzoek van de hogeschool blijkt dat Apeldoorn het meeste plezier heeft beleefd aan de Giro. De ploegenpresentatie op 5 mei en de eerste etappe (een tijdrit) op 6 mei trokken samen 148.500 toeschouwers. Het leverde de stad 2,5 miljoen aan extra bestedingen op. De Giro in Nijmegen trok de minste bezoekers: 41.500.
Een van de doelstellingen van de Giro was ook om de sportbeoefening te stimuleren. Daar heeft het geen aantoonbare invloed op gehad. Voor de komst van de Giro fietsten bijna evenveel mensen als daarna.