Sponsorinkomsten musea 31 miljoen

De inkomsten uit sponsoring bij musea bedragen in 2016 31 miljoen euro. Dat is 6% van de eigen inkomsten en ongeveer 3% van de totale omzet. Afgelopen vijf jaar zijn de eigen inkomsten uit sponsoring met 1% gestegen. Dat blijkt uit de Museumjaarcijfers die de Museumvereniging deze week publiceerde.

De omzet van de musea is met 1,024 miljoen euro in 2016 gelijk aan 2015. De eigen inkomsten bedragen 516 miljoen euro. Het aandeel eigen inkomsten steeg in 2016 tot ruim 50%. Eigen inkomsten bestaan voor het grootste deel uit entreegelden, inclusief de bijdrage van Museumkaart. Het aandeel van entreegelden in de eigen inkomsten is van 2011 tot 2016 gestegen van 42% naar 45%. Het belang van sponsoring is licht toegenomen. Het aandeel inkomsten uit horeca en winkel is sterk gedaald.

De stijging van de eigen inkomsten is net voldoende om de dalende overheidssubsidies te compenseren, maar onvoldoende om gestegen kosten op te vangen. De bijdrage van het Rijk, provincies, gemeenten en overheidsfondsen (inclusief Europa) is gedaald tot net de helft. In 2011 was dat nog 62% van de omzet.

Het hele verslag is hier te downloaden.