Sponsorinkomsten NOC*NSF in 2017 10,3 miljoen

In de maandag gepresenteerde begroting van NOC*NSF voor 2017 zijn als sponsorinkomsten 10,3 miljoen euro opgenomen. Dat is iets meer dan de 10 miljoen die in 2016 is gerealiseerd.

Het bedrag is echter nog niet zeker. Met het beëindigen van de sponsorships van EY en Randstad loopt de sportkoepel volgend jaar in ieder geval bijna 3 miljoen euro mis. Het gedwongen verdwijnen van Volkswagen na de komst van Toyota als IOC TOP-partner wordt door het IOC deels gecompenseerd. Albert Heijn is per 1 januari 2017 partner van NOC*NSF, maar die bijdrage ligt niet op Partner in Sport-niveau.

Volgens de Volkskrant zou voor volgend jaar pas 1 miljoen zeker zijn en is 5,6 miljoen waarschijnlijk zeker. Een aantal contracten is volgens John Bierling, de nieuwe zakelijk directeur van NOC*NSF, op een haar na gevild. Dat zouden onder andere de contracten met Rabobank en Nederlandse Loterij kunnen zijn, waarvan het aannemelijk is dat ze doorgaan. Zilveren Kruis heeft nog geen beslissing genomen over de verlenging van de sponsoring.
De afrondende gesprekken tussen NOC*NSF en mogelijke sponsors en tussen NOC*NSF en de bonden die in het kader van TeamNL een deel van hun marketingrechten aan de sportkoepel moeten verkopen blijven moeizaam verlopen. Bonden zouden voor hun TeamNL-rechten 4 miljoen euro van NOC*NSF hopen te ontvangen.

Positief saldo

De totale begroting over 2017 laat overigens, na enkele jaren van verlies, een positief saldo van 1,6 miljoen euro zien, terwijl 2016 naar verwachting met een fors kleiner verlies dan begroot kan worden afgesloten. Als oorzaken noemde Bierling onder meer een hogere bijdrage van de Lotto en subsidies die tot extra baten hebben geleid, terwijl de kostenontwikkeling volgens begroting verloopt. Voor 2017 worden de Lotto-opbrengsten begroot op 45,6 miljoen euro.