Sponsorinkomsten poppodia gehalveerd

Poppodia ontvingen zowel in 2020 als 2021 € 1,4 miljoen inkomsten uit sponsoring. Dat is een daling van 50% ten opzichte van 2019.

De totale inkomsten van de poppodia bedroegen € 107,3 miljoen in 2021. Dat is een daling van 33% ten opzichte van € 160,2 miljoen inkomsten in 2019, maar een lichte stijging (9%) ten opzichte van 2020.

De inkomsten van de poppodia bestaan enerzijds uit zogenoemde eigen inkomsten, en anderzijds uit overheidsgerelateerde inkomsten. De eigen inkomsten betreffen publieksinkomsten (zoals uit kaartverkoop en horeca) en inkomsten uit het bedrijfsleven (zoals uit sponsoring, besloten verhuur en particuliere fondsen). De overheidsgerelateerde inkomsten betreffen subsidies en in 2021 ook COVID-steunmaatregelen. De totale eigen inkomsten van de poppodia waren € 29,6 miljoen in 2021, ten opzichte van € 29,7 miljoen in 2020 en € 121,7 miljoen in 2019. Een daling van 76%.

Publieksinkomsten, zoals inkomsten uit kaartverkoop en horeca, zijn de belangrijkste inkomstenbron voor poppodia. De publieksinkomsten daalden in 2020 en 2021 desastreus door de afname van activiteiten en bezoek vanwege de coronacrisis en de beperkende maatregelen vanaf maart 2020.
De recettes daalden van 2019 tot 2021 met 82% van € 57,9 miljoen in 2019 naar € 10,3 miljoen in 2021. Dit is ook 16% minder dan de € 12,9 miljoen recettes in 2020.

Naast de dalende sponsorinkomsten daalden in 2020 en 2021 ook veel overige eigen inkomsten. Zo daalden ook de inkomsten uit besloten verhuur daalden met 50% van € 4,1 miljoen in 2019 naar € 2,0 miljoen in 2021.

Aangetekend moet worden dat onder de sponsorinkomsten niet de inkomsten van grote locaties als Ziggo Dome en AFAS Live zijn meegenomen.