Sponsoromzet Ajax gestegen ondanks corona

Bij Ajax is, ondanks de grote impact als gevolg van de uitbraak van het coronavirus, de financiële impact in het boekjaar 2019-2020 beperkt gebleven. Dat is mede te danken aan een stijging van de partnershipomzet.

De partnershipomzet van Ajax, die bestaat uit inkomsten uit bedrijfssponsoring, is dit seizoen gestegen met € 0,3 miljoen naar € 34,7 miljoen. Aangetekend moet worden dat de tegemoetkoming aan partners door de voortijdige beëindiging van het seizoen als gevolg van het coronavirus in mindering is gebracht op de partnershipomzet. Bijna alle sponsors zouden daar vanaf hebben gezien. Die inkomsten zijn echter niet bij sponsoring, maar onder de post ‘overige baten/donaties’ ondergebracht. Daardoor kwam de post sponsoring in de begroting toch lager uit., terwijl de bijdragen van de partners per saldo niet veranderde.
De voortijdige beëindiging van het voetbalseizoen heeft tot gevolg gehad dat partners niet ten volle van de voordelen van de associatie met Ajax hebben kunnen genieten. Derhalve heeft Ajax met partners regelingen getroffen in de vorm van behoud van misgelopen voordelen in het seizoen 2019/2020 en verstrekking van additionele toezeggingen voor het seizoen 2020/2021. Deze tegemoetkoming aan partners is in het seizoen 2019/2020 onder de kortlopende verplichtingen verwerkt als uitgestelde omzet en wordt toegerekend aan de partnershipopbrengsten in het seizoen 2020/2021. Ajax heeft een bedrag van € 1,2 miljoen opgenomen ten aanzien van deze afspraken tussen Ajax en zijn sponsors om ze tegemoet te komen voor het verlies van hun associatierecht met Ajax als gevolg van niet-gespeelde wedstijden of nog niet geleverde verplichtingen.
Ook heeft Ajax in het seizoen 2019-2020 geen bonussen ontvangen voor het kampioenschap, waardoor er miljoenen minder op sponsoring binnen kwam dan gedacht. Ondanks de compensatie en het ontbreken van de bonussen is Ajax dus nog steeds gegroeid in sponsoring.

De partnerbijdrage van de shirtsponsors (Ziggo, ABN AMRO, Curaçao Tourist Board) over 2019/2020 bedraagt in totaal € 12,3 miljoen, oftewel 7,5% van de totale netto omzet. Dat is dus zonder de bijdrage van adidias. De omzet partnerships bevat een 'in natura' bedrag van € 3,6 miljoen uit hoofde van opbrengsten die voortvloeien uit de ruil van goederen of diensten.

De stijging van de sponsorinkomsten komt voornamelijk door nieuwe partnerships met onder andere Curaçao Tourist Board, Iconix en Makita en verbeterde contracten met onder meer adidas en Bud. Daarnaast zijn de opbrengsten vanuit internationale partnerships zoals met Guangzhou R&F FC en vanuit eSports hoger. De tegemoetkoming aan partners door de voortijdige beëindiging van het seizoen als gevolg van het coronavirus is in mindering gebracht op de partnershipomzet.

De winst na belastingen van Ajax is € 20,7 miljoen. De netto-omzet bedraagt € 162,3 miljoen, een daling van € 37,2 miljoen door lagere inkomsten uit Europese competities en het coronavirus. De kosten zijn met € 0,2 miljoen gestegen naar € 165,4 miljoen voornamelijk door de toename van de vaste salariskosten. De bijdrage van inkomsten uit transfers van spelers is € 84,5 miljoen, voornamelijk als gevolg van de transfers van Matthijs de Ligt naar Juventus en Kasper Dolberg naar OGC Nice.
Ajax heeft wel via de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) een subsidie ontvangen van € 4,5 miljoen.

Mogelijk risico

Ajax zegt dat door de prestaties op het veld, door de (digitale) marketingvisie van invulling te voorzien en de positionering tot leven te brengen men nieuwe partners aantrekt en de samenwerkingen met waardevolle partners behoudt. Dit seizoen heeft Ajax Solar Today, Mascot, Makita en Oostenrijk mogen verwelkomen als nieuwe leveranciers. Daarnaast kon een groot aantal partnerships waarmee de samenwerkingsovereenkomsten afliepen verlengd. Zo hebben Bud, PCI en Hublot hun contract verlengd. Het partnership van ABN AMRO richt zich vanaf nu specifiek op de Ajax Vrouwen en de maatschappelijke activiteiten van Ajax. Vanaf seizoen 2020-2021 zal Replay de officiële kledinglijn voor spelers, speelsters en staf verzorgen. En voor het eerst in de historie van Ajax heeft de club een sleeve partner gecontracteerd. Sinds 1 januari 2020 prijkt Curaçao op de mouw van Ajax 1. Ajax en ‘de Curaçao Tourist Board’ hebben een partnership afgesloten tot 30 juni 2023. Vanaf 1 juli 2020 is Acronis, een wereldspeler op het gebied van internetbeveiliging, Official Cyber Protection Partner van Ajax. Daarnaast zijn ze de nieuwe hoofdsponsor van de Ajax-jeugd.

Ajax ziet in de toekomst wel als risico het verlies of onvoldoende benutten van contracten met partners van wie Ajax sterk afhankelijk is voor inkomsten. Dat zou kunnen leiden tot derving van (sponsor)gelden, financiële schade door claims t.a.v. het nakomen van contractuele verplichtingen en reputatieschade.

Bekijk hier het hele jaarverslag