Sponsoropbrengsten bij AZ 1,3 miljoen lager

De netto omzet (exclusief transfers) van AZ Alkmaar is gestegen met 5,3 miljoen euro van 25,5 miljoen euro in 2018-2019 naar 30,8 miljoen euro in 2019-2020. Deze stijging komt met name voort uit opbrengsten van Europees voetbal. Door zowel de dakschade als het corona-virus en de hiermee samenhangende compensatieregelingen zijn de reguliere opbrengsten uit wedstrijdbaten, sponsoring en horeca fors lager dan in een normaal seizoen.

AZ Alkmaar schat dat het directe omzetverlies in het seizoen 2019-2020 vanwege corona ruim 3 miljoen euro bedraagt. Dit komt onder meer door lagere inkomsten uit recettes, sponsoring, horeca en UEFA-opbrengsten. Ook voor het seizoen 2020-2021 heeft corona een grote impact op de cijfers van AZ. Dat blijkt uit de jaarcijfers van de club. De sponsorinkomsten van AZ daalden met 1,3 miljoen euro van 4,5 miljoen naar 3,2 miljoen euro. De baten uit reclame bleven met 5,6 miljoen euro nagenoeg gelijk. De totale commerciële inkomsten bedragen daarmee 8,8 miljoen euro.
Dat de netto-omzet met 5,4 miljoen euro is gestegen komt met name voort uit hogere opbrengsten uit Europees voetbal (hogere wedstrijdbaten en televisiegelden).

Voor de vier niet gespeelde thuiswedstrijden werd voor supporters en sponsors een compensatieregeling opgezet. Eind juni 2020 had het grootste deel al gereageerd op het gedane voorstel. Een deel van de supporters en sponsors heeft zelfs afgezien van compensatie en stak AZ daarmee een hart onder de riem in deze bizarre periode.

In het seizoen 2019-2020 waren alle business rooms en business units bij AZ verhuurd. Het aantal verkochte business seats en loge seats bleef stabiel. De losse wedstrijdarrangementen voor zowel business seats, loge seats als business rooms daalden fors. Dit kwam door de uitwijk naar het Cars Jeans Stadion vanwege de dakschade, alsmede door de vier niet gespeelde thuiswedstijden in verband met het Coronavirus. Shirtsponsor en naamgever van het stadion was AFAS Software. De sponsorovereenkomst met AFAS Software loopt door tot en met het seizoen 2021-2022. In het seizoen 2019-2020 had AZ 12 strategische partners, te weten: AFAS Software, Under Armour, Amstel, Rabobank, Cavallaro, Balans, Dusseldorp, Keukensale/Sanisale, VHC Jongens, Vomar, Treffer en CTS Group. Kledingsponsor van AZ was in het seizoen 2019-2020 Under Armour. Per 1 juli 2020 is Nike de nieuwe kledingsponsor van AZ. Deze overeenkomst loopt tot en met 30 juni 2025.

AZ verwacht het seizoen 2020-2021 vanwege de dakschade en corona met een negatief resultaat af te sluiten. De club zegt dat door de financiële resultaten van de afgelopen jaren AZ een buffer heeft opgebouwd, waarmee het verwachte negatieve resultaat voor het seizoen 2020-2021 kan worden opgevangen en AZ de toekomst met vertrouwen tegemoet ziet.