Steun supporters en sponsors zorgen voor zwarte cijfers FC Groningen

FC Groningen behaalde over het seizoen 2020/2021 een netto-omzet van 17,9 miljoen euro. Het nettoresultaat over afgelopen seizoen bedraagt 1 miljoen euro positief. De commerciële inkomsten van FC Groningen bedroegen € 11 miljoen. Dat blijkt uit het jaarverslag van de club.

De club laat in het jaarverslag weten dat de club de zwarte cijfers voor een heel groot deel te danken heeft aan de onvoorwaardelijke steun van supporters en sponsors, die ook afgelopen seizoen massaal hebben afgezien van een tegemoetkoming voor de door coronamaatregelen gemiste wedstrijden in het seizoen 2020/2021.

Door de gevolgen van de coronapandemie leed FC Groningen een berekende schade over het seizoen 2020/2021 van 9,2 miljoen euro. Dit bestond uit de gemiste inkomsten door het spelen van wedstrijden zonder publiek, het missen van bijna de gehele horeca-jaaromzet en extra kosten voor de naleving van de coronamaatregelen. Via de bijdragen uit de steunmaatregelen van de overheid, de mogelijkheid tot het uitstellen van de stadionhuur, lagere wedstrijdkosten en andere maatregelen – waaronder het inkrimpen van de organisatie, het inleveren van salaris door spelers, staf en directie en andere bezuinigingen – kon dit tekort grotendeels worden gedekt.

Als alle seizoenkaarthouders en sponsors hun geld hadden teruggevraagd voor het niet kunnen bijwonen van de thuiswedstrijden in het seizoen 2020/2021 vanwege de coronamaatregelen, dan zou dit op de genoemde 9,2 miljoen euro een schadepost hebben opgeleverd van ongeveer 6 miljoen euro.

Commercieel positief

Dit seizoen werd door het commercieel blok afgesloten met een omzet van ruim € 11,0 miljoen waarvan sponsoren en supporters voor circa € 3,4 miljoen recht hadden op een tegemoetkoming vanwege de gespeelde wedstrijden zonder publiek. Verwacht was een omzet van circa € 12,0 miljoen rekening houdende met een tegemoetkoming voor sponsoren en supporters van € 2,2 miljoen.
De gevolgen van het Covid-19 pandemie had ook zijn weerslag op het behoudpercentage. Waarbij werd gestreefd naar een behoudpercentage van 85% van de sponsoren en partners, bleef dit - ondanks de vele inspanningen - beperkt tot 81%.

De actie 'Samen naar De Grote Markt' was een groot succes. Net als het vorige seizoen toonden de supporters en sponsors zich solidair met de club door voor een groot deel af te zien van een tegemoetkoming vanwege de gemiste wedstrijden, maar ook door het verstrekken van donaties. Dit is uiteindelijk een belangrijke succesfactor geweest in het financieel gezond houden van de club gedurende het afgelopen seizoen.

Op commercieel gebied heeft FC Groningen in het seizoen 2020/2021 zonder rekening te houden met een tegemoetkoming voor de gemiste wedstrijden vanwege de Covid-19 pandemie een hogere omzet (€ 6,8 miljoen) behaald dan in het voorafgaande seizoen (€ 6,5 miljoen). De verkoop van stoelen op het ereterras (afname € 0,1 miljoen) en de opbrengsten uit de verkoop van skyboxen (afname € 0,1 miljoen) zijn licht gedaald. Hier staat echter tegenover dat de opbrengsten uit de verkoop van exposure, zoals de exploitatie van de LED-wall in het stadion en het TopsportZorgCentrum ruim € 0,3 miljoen hoger zijn uitgevallen. De opbrengsten uit de verkoop van overige sponsorfaciliteiten zijn circa € 0,2 miljoen hoger dan voorgaande jaar. Dit laatste wordt grotendeels veroorzaakt doordat een deel van de activiteiten van het verkochte Hattrick Media B.V., te weten advertentieverkoop, is overgenomen door FC Groningen (ruim € 0,2 miljoen).
Het seizoen 2020/2021 was het tweede seizoen dat Office Centre als hoofdsponsor aan FC Groningen verbonden was en naast de partners Payt en Allure hun naam op het shirt mochten presenteren.

FC Groningen werkt voor het seizoen 2021/2022 met een begroting van 20 miljoen euro, met daarin een begroot tekort van 2 miljoen euro. De groei en behoud van het zakelijke netwerk en het verbinden van grote partners moet zorgen voor een verdere groei van de omzet van het commercieel blok in het seizoen 2021/2022. Doelstelling is het behouden van 80% van de sponsorrelaties en een omzetdoelstelling van het commercieel blok van circa € 14,8 miljoen. FC Groningen moet wel op zoek naar een nieuwe hoofdsponsor. Office Centre heeft laten weten dat de specialist in kantoorartikelen vanaf het seizoen 2023/2024 van de voorkant van het groen-witte shirt zal verdwijnen.