Verlies voor ADO Den Haag

Ondanks de (financiële) consequenties die COVID-19 met zich meebrengt heeft ADO Den Haag het verlies in het seizoen 2019/2020 weten te ‘beperken’ tot 2,7 miljoen euro. Er was een verlies van 2,1 miljoen euro begroot. De commerciële inkomsten daalden met meer dan 3 ton. Dat blijkt uit de jaarcijfers die de club heeft gepubliceerd.

De netto omzet (exclusief transferactiviteiten) is ten opzichte van vorig seizoen met 700.000 euro gedaald naar 14,9 miljoen euro.

ADO Den Haag zegt dat het seizoen 2019/2020 een moeilijk commercieel jaar was. In februari was al duidelijk dat de ambitieuze doelstelling van 6,2 miljoen euro uit commerciële inkomsten niet gehaald zou worden en dat de full-year forecast op 5,9 miljoen euro zou uitkomen. Nadat corona de competitie stillegde konden er geen losse Sky Lounges en Business Seats meer verkocht worden, geen wedstrijdsponsoren meer aangetrokken worden en geen LED-boarding en andere commerciële producten en/of diensten verkocht worden. Dat zorgde er logischerwijs voor dat het gat tussen de realisatie en het target alleen maar groter is geworden.

ADO Den Haag haalde met Dusseldorp BMW, TOTO en Van Heugten Tours wel een aantal nieuwe strategische partners binnen. Ook werden contracten met bestaande partners als Venéco en Looije Verpakkingen opgewaardeerd. Dit heeft ertoe geleid dat alle commerciële ruimte op het wedstrijdshirt volledig verkocht is met contracten voor meerdere jaren.

Corona

In de coronaperiode heeft de focus bij ADO Den Haag vooral gelegen op het binnenhouden van de zakelijke partners. De club zegt dat dit een lastig traject was, omdat er niet alleen met de partners met aflopende contracten gesproken moest worden, maar met alle relaties van de club. Met iedereen moesten afspraken gemaakt worden over de afwikkeling van het niet uitgespeelde seizoen en de reële mogelijkheid van wedstrijden zonder publiek in het nieuwe seizoen. ADO koos daarbij voor een standaardaanpak, die bij iedereen gepresenteerd werd.
Het is het gelukt om de meeste Sky Lounges weer te verhuren, in veel gevallen bovendien weer voor meerdere jaren. Hierbij is rekening gehouden met een tegemoetkoming over het niet afgemaakte seizoen en mogelijke wedstrijden zonder publiek in het volgende seizoen. In de Business Club (Residentie Seats en Business Seats) zijn er als gevolg van corona voor 1 april de nodige opzeggingen geweest. Veel van deze opzeggingen konden alsnog binnen worden gehouden, maar toch is hier een achteruitgang zichtbaar.

Een belangrijk doel in de komende periode is het verleggen van de focus van de bestaande relaties naar nieuwe business, met als doel om te groeien in onze Business Club. Ook wil ADO werken aan de groei van de business in Azië.
In de begroting voor het seizoen 2020/2021 is een verlies gebudgetteerd van € 4,25 miljoen. In die begroting is het uitgangspunt genomen dat er tot 1 januari geen publiek bij de wedstrijden mag zijn en vanaf 1 januari weer volledig publiek.

ADO Den Haag nam in 2020 afscheid van Manager Commerciële Zaken Remco van der Veen. Op 1 maart is Gert-Jan Bunt gestart als Commercieel Directeur.