Rethinking: Zes trends in sponsoring

Hier gaat het morgen over! Dit zijn de zes trends die morgen ongetwijfeld de rode draad zijn op het Sponsorreport congres op 13 april. Deze tijd vraagt om heroverweging wat en wie je bent.

1. Focus op purpose
Iedere organisatie moet duidelijk en expliciet formuleren wie je bent, waar je staat en wat je wil bewerkstelligen. En dat ook in de praktijk brengen. Purpose is nodig voor het aangaan van relevante en eerlijke partnerships. Iedere dag moet je opnieuw realiseren wie je bent, welke missie je hebt, wat je purpose is. En je realiseren dat elke beslissing die je neemt invloed heeft. Wat is de rol van sponsoring in het tot leven brengen van deze merkbelofte?

2. Verschuivende posities
Wie is nog de sponsor, wie is nog de rechtenhouder, wie is het mediakanaal en wie is eigenaar van de content en de rechten. Iedere organisatie en ieder persoon is een mediakanaal geworden. Traditionele partnerships gebaseerd op standaard uitruil van rechten zijn niet meer nodig voor het vormen van effectieve marketingcommunicatie platformen. Iedereen moet kijken met wie men moet samenwerken. Het vraagt om een herdefiniëring en heroverweging van wat te sponsoren is.

3. Sponsoring is personalisering

Het concept van het publiek, de doelgroep, is verdwenen. Organisaties moeten anders nadenken over je publiek. ‘Rethinking the audience’. Het gaat daarbij om personalisatie. In de veranderingsslag is data essentieel. Rechtenhouders moeten veel meer denken in het ontwikkelen van media assets dan in traditionele sponsor assets. Gebruik je data over de consument voordat een ander het (beter) doet. Google, Facebook.

4. Integratie van technologieën

De integratie van de fysieke, digitale en biologische werelden definiëren de vierde industriële revolutie. Hoe ziet deze toekomst er uit?

5. Storytelling

Bedrijven zetten steeds meer in op een authentiek verhaal en op een ‘content driven strategie’. De vraag is of de sponsorbranche op dit gebied kansen heeft laten liggen?

6. Good is the new cool

Maatschappelijke betrokkenheid is een commodity. Corporate social responsibility bij bedrijven is een checkbox geworden. Mensen verwachten niet anders. Beter is in te zetten op Corporate Social Opportunity''s. ‘Don’t advertise, solve problems is de eis aan de bedrijven. Probeer niet iets te verkopen aan consumenten, maar beloon klanten. Service is de nieuwe marketing.En positie kiezen is daarbij essentieel. Als je dat niet doet vinden millennials dat je voor niets staat. Een Zero.