Op weg naar een toekomstbestendige roeivereniging

De ambities van Studenten Roeivereniging Vidar reiken verder dan alleen sportieve prestaties. In 2026 moet het huidige pand van de vereniging verbouwd zijn tot een circulair, energieneutraal gebouw waar naast (top)sport diverse nevenactiviteiten mogelijk zijn. Bij het ontwikkelen en realiseren van de plannen wordt Vidar ondersteund door Rabobank.

Vidar is een bloeiende roeivereniging met meer dan 650 leden. Gelegen vlak naast recreatiepark Beekse Bergen biedt Vidar als een van slechts drie locaties in Nederland een officiële wedstrijdbaan van 2 km aan. Dat betekent dat Vidar topwedstrijden mag houden op nationaal niveau. Om trainingsfaciliteiten goed te kunnen aanbieden was het pand van Vidar wel aan een grootschalige verbouwing toe. Over twee jaar moet het gebouw uitgebreide trainingsmogelijkheden en een kracht- en fitnesssruimte herbergen, maar ook een ruimte die verhuurd kan worden voor feesten, evenementen en congressen. Bij het ontwikkelen van de verbouwingsplannen werd al snel het besluit genomen om het gebouw meteen zo duurzaam mogelijk te maken en een circulair gebouw neer te zetten dat voor langere tijd toekomstbestendig is.

Verduurzamingsslag

“Als je internationale topploegen hier naar toe wilt halen kan dat op dit moment eigenlijk niet”, zegt Jurjen Alderkamp, bestuurslid van Vidar. “Er zijn hier in de periode maart – mei altijd teams uit heel Europa aan het trainen. We zijn nu bijvoorbeeld bezig om een Chinese ploeg voor twee maanden hier naar toe te krijgen. Na de verbouwing moet dat nog meer aantrekken.” “Bovendien hebben verschillende ruimtes nu een dubbele functie’, vult Joost Verreck, praeses van Vidar aan. “Om als trainingslocatie goed te kunnen functioneren heb je specifieke ruimtes nodig om te trainen en niet één ruimte die zowel als feest- en als trainingslocatie gebruikt moet worden. Nu moet je bij wijze van spreken eerst alle bierflesjes opruimen voordat een ploeg naar binnen kan.” De wens om de verbouwing zo duurzaam mogelijk te doen, ondanks de hogere kosten die dat met zich mee zou brengen, wordt breed gedragen door de vereniging. Jurjen: “We hebben als vereniging sterk de ambitie om die verduurzamingsstappen te zetten. Dat is iets wat sterk bij onze leden leeft. Het zijn allemaal jonge mensen die overtuigd zijn dat we een verduurzamingsslag moeten maken. Joost Verreck: “De allereerste ambitie die we als vereniging hebben is natuurlijk zo hard mogelijk roeien en daar de optimale faciliteiten en omgeving voor te creëren zodat nog meer van onze roeiers naar het hoogste niveau kunnen doorstoten. Maar het duurzaamheidsaspect is inmiddels zeker zo belangrijk geworden. Alleen heb je als studenten roeivereniging natuurlijk niet de financiële middelen om die plannen te verwezenlijken. We hebben een ontwerp gemaakt hoe dat meest ideale duurzame gebouw er uit zou moeten zien. Dat hebben we laten toetsten en daar is een begroting voor opgesteld. Van daaruit zijn we gaan zoeken naar de mogelijkheden voor de financiering van de plannen.” De verbouwing, inclusief de duurzaamheidsmaatregelen, is een gigantische investering voor de roeivereniging.

Netwerk

Voor de financiering is Vidar eerst in het eigen netwerk gaan kijken. “We hebben een groot en betrokken oud-leden netwerk waar we voor veel vragen terecht kunnen”, vertelt Alderkamp. Het heeft erg geholpen dat de Universiteit enthousiast was over onze plannen. Naarmate we ons verder in de verduurzamingsplannen zijn gaan verdiepen hebben zich meer deuren geopend.” Zo is men bij de gemeente Tilburg aan gaan kloppen hoe zij hier in wilden participeren. Rabobank zat al in het netwerk omdat Vidar bankierden bij de bank. Het contact met Rabobank was in eerste instantie als financieringspartij. In de gesprekken werd duidelijk dat ook een initiatief als Rabo ClubSupport mogelijkheden bood. “Zo hebben we in 2022 via de stemcampagne een bijdrage voor zonnepanelen gewonnen”, zegt Alderkamp. “Er is vanuit onze vereniging in grote getale gestemd op dat project. Dan is het een voordeel dat we veel enthousiaste leden met uitgebreide vriendennetwerken hebben die dit belangrijk vinden.” “Op die stemmen zijn we als coöperatieve bank trots, want het zijn onze leden die uiteindelijk bepalen welke projecten we ondersteunen”, zegt Desiree Verdaasdonk, directeur coöperatieve Rabobank Tilburg en omstreken. “Dat is zoals de coöperatie bedoeld is.”

Op advies van de Rabobank heeft Vidar ook een energiescan laten maken door Sportstroom en is men in contact gekomen met het bedrijf Sponsorvisie. “De scan helpt ons bij de aanvraag van een lening bij het Klimaatfonds van de gemeente Tilburg. SponsorVisie helpt sportorganisaties aan extra inkomsten met een slimmer sponsorbeleid. Zij hebben meegekeken naar de werving van fondsen en sponsors. Dat gaat van obligaties tot aan crowdfunding, een fondsenscan en koude acquisitie. Aan die adviezen van Rabobank hebben we erg veel gehad. Onze leden zijn studenten die het financieel niet altijd even breed hebben. Dus we willen hun bijdrage zo laag mogelijk houden. Sponsors zijn voor ons daarom heel belangrijk.”

Deskundigheid

Naast deze adviezen heeft Rabobank met zijn Rabo ClubSupport ondersteuningsprogramma deskundigheid ingebracht op het gebied van de verduurzaming. Verdaasdonk: “Dat is de kennis en kunde die bij ons aanwezig is vanuit de ervaringen die we als bank hebben met andere clubs en verenigingen. Dat is dus anders dan alleen maar een financiële bijdrage. De kennis en kunde die we kunnen delen is vaak meer waard dan alleen die eenmalige zak met geld. De hulp en de zelfredzaamheid die je opbouwt leidt er toe dat je zelf succesvol andere bronnen kunt aanboren. Als vereniging heb je veel meer aan het opbouwen van kennis binnen de vereniging op allerlei gebieden dan dat er steeds iemand geld geeft. Daarmee word je als vereniging veel meer toekomstbestendig. Dat kan op het gebied van het werven van vrijwilligers, bestuurlijke kennis of zoals in dit geval kennis over financieringsmogelijkheden en verduurzaming. We zien dat dat een veel consistentere bijdrage is dan geld geven. Vandaar dat we in ons sponsorbeleid steeds verder op die koers zijn verder gegaan.” Alderkamp en Verreck kunnen de woorden van Verdaasdonk alleen maar bevestigen en zijn erg blij met deze vorm van ondersteuning en hulp vanuit Rabobank. Vidar is overigens ook in gesprek met Rabobank over een gewone lening om de plannen te financieren. Verdaasdonk: “Vanuit de relatie met Vidar hebben we natuurlijk goed inzicht op de manier waarop de vereniging bezig is. Dus dan kun je makkelijker kijken of een bancaire financiering mogelijk is. Blijft dat de bankzaken altijd moeten kloppen, maar daar helpen we de vereniging ook bij.”

Kennis delen

Vidar gaat op zijn beurt de opgedane kennis weer delen met andere verenigingen via Midpoint Brabant, een organisatie die een schakel is tussen ondernemingen, onderwijs- en kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties in de regio Midden-Brabant. Alderkamp: “Zij waren op zoek naar een plek waar ze een praktijkexperiment konden uitvoeren met circulair bouwen. Toen zij hoorden van onze plannen was de link snel gelegd. Nu zijn we van plan om gezamenlijk een onderzoeksproject te starten met daarin onder andere de Universiteit van Tilburg, de Rabobank, een installateur, een bouwbedrijf en een architect om te kijken wat de zaken zijn waar je tegen aanloopt als je circulair wil bouwen. Bijvoorbeeld, als je naar de lening van Rabobank kijkt wordt die lineair afgeschreven over een aantal jaren. Alleen is die lening gebaseerd op een gebouw dat circulair is gemaakt, dus waarom moet die lening dan lineair worden afgeschreven terwijl het gebouw zijn waarde behoudt. Dat geldt ook voor andere wettelijke bepalingen die nu nog zijn gebaseerd op een lineaire afbetaling. De wetgeving moet aangepast worden op een ander manier van bouwen. MKB-bedrijven in deze regio moeten ook steeds meer kijken waar ze naar toe moeten om toekomstbestendig te zijn. We willen hier echt een praktijkstudie van maken waar deze hele regio profijt van heeft.”

Circulair bouwen

In januari 2026 moet de verbouwing klaar zijn. Komend half jaar wordt het definitieve ontwerp uitgewerkt, vervolgens moet de begroting goedgekeurd en de financiering helemaal rond komen. Omdat Vidar hier samen met de Universiteit in zit is men wettelijk verplicht om een aanbestedingsprocedure te starten voor het project. Het bouwen zelf begint in januari 2025 en zal waarschijnlijk ook een jaar in beslag nemen. “We lopen momenteel toch nog het meest aan tegen het definitief rond maken van de financiering”, aldus Verreck. “Om het gebouw echt helemaal circulair te maken kost veel geld en zit ook op het aanpassen van veel kleine dingen.” Alderkamp: “We zijn op zoek naar bedrijven die graag dit soort projecten willen stimuleren en hun naam willen koppelen aan dit project in zijn algemeenheid. Bedrijven die zich willen associëren met duurzaamheid en tegelijkertijd ook de sport willen omarmen. We denken dat best veel bedrijven zich willen verbinden aan verenigingen die duurzaam zijn. Wij hebben bovendien een ledenbestand dat erg interessant is voor bedrijven die op zoek zijn naar hoog opgeleid personeel. Maar om aan de juiste tafel te komen in het bedrijfsleven blijft lastig. We zijn nu vooral het netwerk van bedrijven aan het opbouwen die ons via via kunnen helpen en ons naar de juiste partners kunnen leiden. Wat bedrijven uit het netwerk van Rabobank kunnen doen is een van de onderwerpen die worden besproken in de samenwerking. Verreck: “Veel van de huidige partners komen uit ons oud-leden netwerk en via de sponsoring van evenementen die we organiseren zoals een carrière-evenement en recruitment activiteiten. Vanuit die ervaring worden ze sponsor van de hele vereniging. Zo waren voor Heineken onze plannen interessant omdat er ook een nieuw evenementencentrum wordt gebouwd. Maar in onze laatste gesprekken met hen benadrukten ze ook dat het duurzaamheidaspect hen erg aansprak. Dat wordt nu ook meegenomen in een nieuw sponsorvoorstel.” “Waar we ook erg blij mee zijn is de Tilburgse bedrijvengroep The Tailors, dat onze hele digitale ervaring verbetert”, zegt Verreck. “Als tegenprestatie laten wij zo veel mogelijk van onze leden bij bedrijven die onderdeel zijn van The Tailors werkervaring opdoen. Dat is een succesvolle samenwerking.” Alderkamp en Verreck hebben ondertussen als bestuurders van Vidar zelf door al de plannen een hele nieuwe en waardevolle ervaring opgedaan. “Je zet je studie een jaar lang op een lager pitje”, vertelt Alderkamp. “Maar iedereen zal beamen dat je door deze bestuursfunctie enorm veel leert hoe zaken in de praktijk werken. Hoe je mensen meeneemt in een beslissing, waar je wel of niet strategisch op inzet. Dat is enorm waardevol.” Verreck: “Je bent eigenlijk bestuurder geworden van een klein bedrijf en daarnaast mede-verantwoordelijk voor een ingrijpende verbouwing. In het werkende leven duurt het jaren voordat je op zo’n positie komt.”

2026

Iedereen is vol vertrouwen dat het gaat lukken en dat er in 2026 een prachtige sportvereniging staat waar iedereen die wil roeien terecht kan in combinatie met een zo duurzaam mogelijk pand dat nog tientallen jaren toekomstbestendig is. “Wij zijn trots dat we als coöperatie op deze manier kunnen bijdragen en iets kunnen teruggeven aan de maatschappij”, zegt Verdaasdonk, “Het succes is zo groot dat we overtuigd zijn dat we komende jaren nog veel meer verenigingen kunnen ondersteunen. Vorig jaar werden door Rabobanken in Midden Brabant 84 verenigingen en stichtingen ondersteund met een intensief begeleidingstraject (Masterclasses en 1-op-1 trajecten. De ondersteuning is ook altijd heel dichtbij. Dat past bij de rol van Rabobank. We zijn zo veel meer dan alleen een bank.”