Interview Willem La Riviere (directeur Biljartbond KNBB)

Biljartbond start innovatieve projecten voor blijvende impact

Willem La Riviere heeft als directeur van de Nederlandse Biljartbond de uitdaging de biljartsport in Nederland zichtbaarder te maken en voor meer groepen aantrekkelijker. En daar slaagt hij goed in via tal van innovatieve projecten. Op 11 juni laat hij dat zien tijdens het seminar 'De Kracht van Klein'.

Biljarten, snookeren of poolen: iedereen heeft het wel eens gespeeld. Keusporten als vorm van recreatie worden in Nederland nog steeds veel beoefend. In veel bedrijfs- en sportkantines en cafés staan dan ook pool- of biljartafels. Met toppers als Dick Jaspers en Niels (‘De Terminator’) Feijen heeft Nederland bovendien de wereldtop in huis op het gebied van driebanden en poolen. Toch is de biljartsport in Nederland weinig zichtbaar, onder andere doordat het landschap erg gefragmentariseerd is. Zo is van de 90.000 competitieve spelers maar een derde lid van de KNBB. De bond heeft 1300 aangesloten verenigingen. Van een even groot aantal is dat niet het geval. Niet voor niets heet het beleidsplan van de bond uit 2018 ‘Naar een verbonden biljartlandschap’. Met innovatieve projecten die blijvende impact moeten hebben wil La Riviere zowel de zichtbaarheid groter maken als nieuwe doelgroepen betrekken.

Als voorbeeld noemt La Riviere SmartPool, waarmee de biljartbond een antwoord heeft gevonden op de uitdaging hoe men kinderen enthousiast kan maken voor de biljartsport. “Biljarten vindt voor 90% plaats in horecagelegenheden en de jeugd komt daar niet”, weet La Riviere. “We hebben een oplossing gevonden door de sport naar de kinderen te brengen via scholen en het te combineren met wiskunde met als motto: poolen maakt je slimmer”
SmartPool werd vorig jaar door de KNBB gelanceerd als side-event bij het EK Poolbiljart dat in 2018 in Nederland plaatsvond. Om het blijvende waarde te geven is het daarna doorgezet. Inmiddels zijn er 50 scholen die meedoen of op de wachtlijst staan. “Er is in Nederland een groot tekort aan technisch geschoolde vakmensen”, vertelt La Riviere. “De basis voor techniek wordt gevormd door bètavakken zoals wiskunde en natuurkunde. Gebleken is dat deze basis overeenkomsten vertoont met poolbiljart. Kernwoorden bij allebei zijn: analytisch, oplossingsgericht, patroonherkenning, vooruitdenken, inschatten, calculeren. Maar niet alleen is het goed voor hun vaardigheden op het gebied van wis- en natuurkunde, maar ook voor de verbetering van hun precisie- en concentratieskills. Allerlei eigenschappen die bij jongeren de laatste jaren onder toenemende druk staan. Met SmartPool kunnen scholieren op superleuke wijze al deze vaardigheden verder ontwikkelen.”

De interesse vanuit de onderwijs- en wiskundewereld is groot. Maar het opent ook voor de KNBB een hele nieuwe wereld. Zo heeft de bond een mooie nieuwe propositie voor partners gekregen die veel meer op het terrein van IT en technologie zitten dan voor traditionele partners. Dat SmartPool succesvol is blijkt ook uit de nominatie dit jaar voor de In Beweging Prijs van de Nederlandse Loterij.

We willen het bereiken van doelgroepen niet alleen sportief, maar ook maatschappelijk vertalen

Wat betreft zichtbaarheid is het belangrijk dat vorig jaar de stichting BEN (Biljart Evenementen Nederland) in samenspraak met de KNBB Sectie Driebanden er in geslaagd is om de World Cup Driebanden na jaren van afwezigheid weer naar Nederland te halen. Komende drie jaar (2019, 2020 en 2021) zal de World Cup plaatsvinden in Cultuur Haven Veghel. Jumbo Supermarkten, dat in Veghel zijn hoofdkantoor heeft, is vastgelegd als hoofdsponsor. De toernooien zijn afgelopen jaren enorm in aantrekkelijkheid gestegen, vooral door de grote belangstelling uit Zuid-Korea, waardoor het prijzengeld naar meer dan 2 miljoen dollar per jaar is gestegen, per World Cup zo’n 150.000 euro. De groeiende interesse in driebanden is inmiddels ook door de Nederlandse media opgepikt. Ziggo Sport heeft besloten om de World Cup uit te zenden. De zender toonde wel al beelden van pool en snooker, maar het is voor het eerst dat Ziggo Sport de discipline driebanden gaat uitzenden. “Live biljarten op tv heeft ongekende waarde voor biljartliefhebbers”, reageert La Riviere. “Dat zoveel Nederlanders de wedstrijden nu live kunnen zien geeft aan hoezeer het driebanden als sport in de lift zit. Ziggo Sport heeft een groot bereik, en driebanden past ook perfect in de programmering. De beste spelers van de wereld zullen in Veghel zijn, en gezien de breedte van de internationale top en de steeds maar hoger wordende moyennes is dit een garantie voor toptelevisie.”

Samenwerking

De KNBB is ook aangesloten bij Coalitie tegen Eenzaamheid, het nationale samenwerkingsverband tegen eenzaamheid. “We willen het bereiken van doelgroepen niet alleen sportief, maar ook maatschappelijk vertalen”, zegt La Riviere. “Er staat niet voor niets vaak een biljarttafel in veel verzorgingstehuizen. Maar ook het lokale café of dorpshuis kun je daarbij inzetten. En dan is de eerste doelstelling niet zozeer dat meer mensen gaan biljarten, maar biljarten het middel is om mensen uit hun eenzaamheid te halen. En dat ze daarna vaker gaan biljarten is mooi.” De drie World Cups moeten als aanjager gaan dienen voor de activiteiten van de Biljartbond op dat gebied.
De KNBB is weliswaar een van de grotere onder de kleinere sportbonden, maar ook voor de biljartbond zorgen de beperkte financiële middelen voor capaciteitsproblemen. Samenwerken met andere bonden is dan ook van groot belang. De KNBB heeft in Nieuwegein een gezamenlijk bondsbureau met de Nederlandse Darts Bond (NDB). Maar niet alleen op het gebied van backoffice en faciliteiten werkt de bond samen met andere bonden. Ook op beleidsterrein wordt er samengewerkt. La Riviere: “Hoe je sporters op een andere manier aan je kunt verbinden is een vraag die voor veel sportbonden geldt. Zo hebben we met de Nederlandse Tafeltennisbond en de Nederlandse Darts Bond gezamenlijk de bedrijfskantines als doelgroep genomen. Samen met Sportunity lanceren we binnenkort het product Kantinebaas , een app waarmee je gemakkelijk binnen een bedrijf competities kunt opzetten en waarmee mensen op de werkvloer meer in beweging komen via tafeltennis, (pool)biljarten en darts.”

De commerciële meerwaarde van een sportbond op regionaal en lokaal niveau is nu nog onvoldoende ingericht

Competitieveiling.nl

Een tweede samenwerking met de Dartsbond wordt op 11 juni, tijdens het congres ‘De Kracht van Klein’ gelanceerd, namelijk Competitieveiling.nl. “Traditionele sportsponsoring zoals een financiële verbinding aan de lokale breedtesport is voor sportbonden moeilijk om te organiseren”, legt La Riviere uit. “Bonden richten zich met hun proposities in het algemeen op topsport, grotere evenementen en nationale belangen. De commerciële meerwaarde van een sportbond op regionaal en lokaal niveau is nu nog onvoldoende ingericht met als indirect gevolg dat er regionaal en lokaal minder geïnvesteerd kan worden. We zien dat 75% van de teams in biljarten en darts een bedrijfsnaam heeft als naamgever. Competitieveiling.nl is een digitale tool waarbij we de lokale markt makkelijker kunnen verbinden aan het lokale sportaanbod.”

Via de veilingswebsite www.competitieveiling.nl kan elke lokale ondernemer zijn naam verbinden aan lokale of landelijke competities. Het ‘veilen’ binnen een bepaalde tijdsduur sluit aan bij een digitale ontwikkeling waarbij gebruikers steeds meer openstaan om op producten te bieden en ook past dit goed bij de hedendaagse ontwikkeling van zelffinanciering. Het is een veilingwebsite die per sport(tak) in eigen look and feel kan worden ingericht en aangeboden. Daarbinnen is differentiatie mogelijk op competitieniveau en organisatieniveau. Bijvoorbeeld alle competities binnen een district of alle competities binnen een bepaalde divisie of klasse. Dit met als doel om het aanbod goed vindbaar te laten zijn en een logische navigatie structuur. In eerste instantie wordt competitieveiling gelanceerd in samenwerking met de dartsbond, maar de KNBB en NDB staan open voor deelname van andere sportbonden. La Riviere: “We willen hiermee laten zien dat we als kleine bonden toch zoiets groots kunnen neerzetten!”

Sport icoon

Belangrijk voor de aantrekkelijkheid van een sport is ook het hebben van iconen. De naam van het fenomeen Raymond Ceulemans zal ook voor Nederlanders bekend in de oren klinken. Oudgedienden kennen Rini van Bracht en Christ van der Smissen waarschijnlijk. Momenteel staat Dick Jaspers aan de driebanden-top. “Dick Jaspers is voor ons een echte ambassadeur van de sport”, zegt La Riviere. “Vorig jaar stond hij op de shortlist als Sporter van het Jaar. Dat was een belangrijk stap. In een land als Zuid-Korea is hij gewoon een ster en wordt hij gevraagd voor commercials.”

Voor La Riviere is het dan ook spannend wat er rondom de nieuwe biljartcompetitie gaat gebeuren die vanuit Zuid-Korea wordt opgezet. Jaspers gaat weliswaar niet meedoen aan deze nieuwe professionele competitie die wordt georganiseerd door de PBA (Professional Billiards Association) en waar veel geld in omgaat. Omdat de UMB (de wereldbond biljarten) niet accepteert dat spelers zich aansluiten bij een andere bond dan de UMB is er wel kans dat er een scheuring ontstaat tussen de twee organisaties. Het eerste evenement is al in juni 2019. Het prijzengeld is dit jaar voor de eerste 3 toernooien 180.000 dollar en voor het laatste 360.000. Er zijn in totaal 50 spelers uit de top van de wereldranglijst benaderd, daarvan hebben er 15 de intentie uitgesproken om zich bij PBA Tour aan te sluiten. La Riviere vindt het jammer dat de twee organisaties nog niet tot overeenstemming zijn gekomen. “Dat soort ontwikkelingen horen bij een sport die zich verder aan het professionaliseren is en waar steeds meer geld in omgaat, maar ik hoop dat zij alsnog tot overeenstemming komen”, reageert hij bemiddelend. “Dat zulke ontwikkelingen zeker niet slecht hoeven te zijn voor een sport in het algemeen wordt bewezen door wat er afgelopen jaren bij het darts is gebeurd.”

11 JUNI: KRACHT VAN KLEIN

Op 11 juni zal KNBB-directeur Willem La Riviere een presentatie verzorgen op het Live event van Sponsorreport 'De Kracht van Klein'. Dat gebeurt tijdens het WK Handboogschieten in Den Bosch. Andere sprekers zijn Sander Haas (Asito), Luc Herberichs (Team TOC), Arnoud Strijbis (Nederlandse Handboogbond en Curlingbond), Eric Kersten (toernooiorganisatie) en Michiel van Rijn van Alkemade (SportsCloud). Aanmelden kan hier.