Frans Janssen (PSV): Deze regio staat bekend om samenwerking

Hoewel hij zelf bescheiden is over zijn rol, wordt Commercieel Directeur bij PSV Frans Janssen wel genoemd als de geestelijk vader van het Brainport Eindhoven concept. Hoe is de samenwerking tot stand gekomen?

Wanneer is het Brainport Eindhoven idee ontstaan?
Frans Janssen: “Ik ben eind 2017 bij PSV aan de slag gegaan. We zijn toen gaan kijken waar we stonden en waar de mogelijkheden voor groei lagen. Een ding kwam vooral naar voren en dat is dat deze regio bekend staat om zijn samenwerking. Toen Energiedirect begin 2018 aangaf te zullen stoppen als hoofdsponsor en naar de rug wilden verhuizen, konden we op de traditionele manier één nieuwe hoofdsponsor proberen te vinden. Dat hebben we in eerste instantie ook gedaan, maar we zijn tegelijkertijd gaan kijken naar een nieuwe manier van ondersteuning van de club. Er wordt vaak gezegd dat de voetbalwereld conservatief is, maar dat valt bij PSV wel mee. We hebben snel iets gevonden dat uniek was. Ik heb dit idee neergelegd bij de directie en bij de Raad van Commissarissen. Dat was toen nog een grove schets. Maar er was direct enthousiasme. Vrijwel direct hebben we aan de stichting Brainport, de merkhouder van Brainport Eindhoven, laten weten dat er een kans ontstond om een traditioneel sponsorconcept om te buigen naar een innovatieve samenwerking waarvan veel meer partijen konden profiteren. Afgelopen zomer zijn we tot de conclusie gekomen dat we dit moesten doen en zijn we volledig deze weg ingeslagen en zijn we met verschillende bedrijven gesprekken gaan voeren over dit concept. Wij geloofden hier zo in dat we ons niet konden voorstellen dat het niet zou lukken. De partners zijn er daarna een voor een bijgekomen. Dat is heel organisch naar deze vijf gegroeid.”

Een traditioneel sponsorconcept ombuigen naar een innovatieve samenwerking

Hebben jullie vanuit de thema’s die jullie gedefinieerd hebben bedrijven gezocht, of naar aanleiding van de belangstelling van bedrijven thema’s geformuleerd?
“Beide. Wij hebben eerst echt goed naar onszelf gekeken en onderzocht wat we als PSV te bieden hebben en wat we kunnen waarmaken. In de gesprekken met de bedrijven hebben we onderzocht waar de grootste pijnpunten voor hen liggen en gekeken of er ergens een haakje is waarbij PSV kan helpen. Dan kom je op innovatie, het vinden van medewerkers en het houden van medewerkers, gezondheid van medewerkers. Daar ontstaat een rode draad.”

Trots op het eindresultaat?
“Zeker. Maar dit is het resultaat van intensief en constructief samenwerken. Het partnership heeft meerdere bijzondere kenmerken. Het samen opkomen voor de regio en de inwoners is een noviteit. Daarnaast is de continuïteit van het partnership bijzonder. Dit wordt een evoluerend samenwerkingsverband, waarbij naar verwachting in de nabije toekomst ook andere bedrijven met affiniteit voor Brainport Eindhoven zullen aanhaken. Er is geen maximum aantal partners. Het zijn er nu vijf, maar dat kunnen er voor het seizoen begint al zes zijn. En ook tien is bij wijze van spreken mogelijk. Er is geen echte exclusiviteit. We praten ook niet meer over 'de hoofd- of shirtsponsor', maar over het premium partnership.”

We praten niet meer over de hoofd- of shirtsponsor

Met deze premium partners verandert ook de sponsorpiramide van PSV?
“Klopt. Maar het is niet zo dat bedrijven die nu businesspartner zijn andere eisen gaan stellen of minder willen betalen. Juist als je maar één hoofdsponsor hebt, krijgt die alle aandacht. We hebben het nu breder getrokken. De contracten die we hebben met de verschillende sponsors blijven onveranderd. De backdrops blijven ook. Niet alles veranderd. Extra positief is dat er bedrijven zijn waarmee we gesprekken hebben gevoerd die hier niet zijn ingestapt, maar die naar aanleiding daarvan wel meer zijn gaan doen bij PSV.”

Het is zeker dat de bedrijven niet met hun naam op het shirt komen, of is daar toch incidenteel ruimte voor?
“Ik heb geleerd om nooit nooit te zeggen, maar nu zeker niet want er is een mooie collectieve naam. In de gesprekken die we hebben gehad heeft geen enkele partij gezegd dat hij op het shirt wil. Toen we dat hoorden wisten we dat dit kon lukken. Het gaat er niet om of je groter of beter bent dan een andere partij. Alle partijen waren het er over eens om de naam Metropoolregio Brainport Eindhoven op het shirt te zetten.”

Energiedirect maakt geen onderdeel uit van de premium partners, maar blijft op de rug staan?
“Energiedirect blijft nog twee jaar op de rug. Zij zijn heel tevreden. Ze hebben dit jaar het beste jaar gehad sinds ze hoofdsponsor zijn geworden. Alle KPI’s zijn gehaald. We zijn trots op Energiedirect, want ze zijn echt deel van de PSV-familie geworden. Met hele mooie activaties.”

Wat dat betreft: nu moet de invulling komen!
“Hoe alles wordt ingevuld en welke activaties er komen gaan we komende periode met de verschillende bedrijven bespreken.”