Greenchoice wordt partner KNWU

Met een nieuwe samenwerking willen de KNWU en duurzame energieleverancier Greenchoice een tempoversnelling geven aan het verder verduurzamen van de wielersport.

Beide organisaties willen erop in zetten om Nederlandse wielerliefhebbers naar een duurzamer gedrag te sturen. Met het opstellen van ‘6 groene gewoontes’ willen beide organisaties naar een groen convenant streven dat echt impact maakt. In de samenwerking worden KNWU-leden, die de overstap maken naar de groene energie van Greenchoice, beloond met een geldbedrag waarvan een deel terugvloeit naar de eigen vereniging en een deel naar de KNWU ten behoeve van de verduurzaming van de sport. Hiermee steunen ze niet alleen hun eigen portemonnee, maar ook hun eigen vereniging en het klimaat.

De KNWU en Greenchoice zeggen veel overeenkomsten te hebben en een gedeelde missie. Beide organisaties houden van een schone en groene natuur en willen graag gezamenlijk optrekken om deze te beschermen. Zowel op de fiets als met het opwekken van duurzame energie via windmolens en zonnepanelen. De KNWU en Greenchoice trekken gezamenlijk op voor een schonere en duurzamer(wieler)klimaat. Daarom ontvangt ieder KNWU-lid dat na 1 juli 2019 overstapt naar Greenchoice een geldbedrag van Greenchoice. De ene helft van dit bedrag is bestemd voor korting op de energierekening en de andere helft wordt verdeeld over de KNWU en de vereniging van het betreffende lid. Dit ingezamelde bedrag wordt vervolgens gebruikt om de wielersport te verduurzamen. Zo kan het door de vereniging worden gebruikt om bijvoorbeeld het clubhuis van zonnepanelen te voorzien of een andere investering ter verduurzaming. De KNWU investeert het bedrag in de maatregelen uit het Groen Convenant.

Greenchoice en de KNWU gaan actief aan de slag met wielerverenigingen die het eigen clubgebouw willen verduurzamen, maar nog niet precies weten hoe. Met een Groen Convenant, een overeenkomst met daarin zes afspraken over groene gewoontes, willen Greenchoice en KNWU een voorbeeld zijn op het gebied van milieu en duurzaamheid. Hiermee wil de KNWU, leden en verenigingen helpen te verduurzamen en gedrag positief beïnvloeden op het gebied van afval, recycling, water, vervoeren, inkoop én energie.

Om samen kop over kop in de aanval te gaan voor een duurzame wielersport wordt er een Groen Peloton in het leven geroepen. Voor deze groep, bestaande uit KNWU-leden die ook Greenchoice klant zijn, worden er unieke wielerbelevenissen georganiseerd. "Wij hopen uiteraard op een enorm groot Groen Peloton", zegt Margo de Vries, directeur KNWU. "Wielrenners houden van een schoon en groene natuur en willen deze graag beschermen. Samen met Greenchoice, die dezelfde waarden deelt, kunnen we daaraan nu heel gericht bijdragen."

Kees de Vreugd, directeur Greenchoice: "Wij zijn altijd op zoek naar manieren om nog meer Nederlanders te betrekken bij én enthousiasmeren over verduurzaming en het opwekken van groene stroom. Met de KNWU bereiken we vele wielerliefhebbers en we maken samen niet alleen de wielersport, maar heel Nederland steeds groener."

KNWU in plaats van Feyenoord

Blijkbaar ziet Greenchoice meer mogelijkheden om Nederlanders te betrekken bij én enthousiasmeren over verduurzaming en het opwekken van groene stroom bij wielrenners dan bij Feyenoord-supporters. Na de overname van Qurrent door het energiebedrijf haalde Greenchoice het merk van het shirt. Toen liet men weten: "Van oudsher werken we met beperkte marketingbudgetten vanuit de strategie om vooral aandacht te verdienen met inhoudelijke campagnes en projecten. Als we partijen sponsoren zijn dat vrijwel altijd kleinschalige, missie-gerelateerde projecten en partijen."