Hellebrekers sponsort synchroonzwemmen KNZB

Hellebrekers Technieken is per 1 januari 2017 official sponsor van het synchroonzwemprogramma van de KNZB. Hiermee ondersteunt het bedrijf de verdere professionalisering van de Nederlandse synchroonzwemploeg.

De sponsorovereenkomst is afgesloten voor een periode van 3 jaar, met de intentie om een langdurige samenwerking aan te gaan.

Het Nederlandse synchroonzwemmen zit in de lift. Nederland was binnen Europa ooit voorloper in de aanpak van het synchroonzwemmen als wedstrijdsport. En ook de laatste jaren doen de Nederlandse synchroonzwemmers internationaal goed mee, met plaatsingen voor onder meer de Europese Kampioenschappen en de Wereld Junioren Kampioenschappen in 2016. De (inter)nationale prestaties tonen aan dat de sport zich de laatste jaren verder heeft ontwikkeld. Centraal in deze ontwikkeling staat het High Focus programma van de KNZB in Hoofddorp; dit is een trainingsprogramma dat als doel heeft het synchroonzwemmen in Nederland naar een hoog niveau te tillen. De focus van het programma ligt op jeugd- en talentontwikkeling.

Met het sponsorschap van Hellebrekers Technieken wordt het High Focus synchroonzwemprogramma financieel ondersteund. Mede daardoor kan het programma worden gecontinueerd en kunnen Nederlandse synchroonzwemmers zich blijven focussen op hun sportieve prestaties.
"Dat is een ontwikkeling die wij natuurlijk van harte toejuichen, " zegt Jan Kossen, algemeen directeur KNZB. Hij is blij met de samenwerking tussen de KNZB en Hellebrekers: "Het helpt ons ook om het synchroonzwemmen meer op de sportieve kaart te krijgen.”De samenwerking met de KNZB past geheel binnen de visie van Hellebrekers Technieken, dat toonaangevend specialist is op het gebied van waterbehandeling en gebouwgebonden installaties in zwembaden. Hellebrekers onderschrijft het belang van de ontwikkeling van jong talent, niet alleen op de eigen werkvloer maar zeker ook binnen de maatschappelijke omgeving waar het bedrijf onderdeel van is.

Eddy Vlijm, directeur Hellebrekers: "We zijn er trots op dat we met onze financiële steun de nationale synchroonzwemploeg van de KNZB kunnen helpen bij de sportieve ontwikkeling van haar talentvolle sporters, én bij de verdere professionalisering van de sport.”
Eddy Vlijm legt uit dat het synchroonzwemmen bovendien een sport is die past bij de diensten en producten van Hellebrekers. Synchroonzwemmen vereist veel training in kracht, lenigheid en discipline, zowel in het water als op het droge. Bovendien is het een fraaie kijksport. "Daarvoor zijn optimale condities nodig,” aldus Vlijm, "zoals hoge zwemwaterkwaliteit en een prettig klimaat voor zowel de topsporters als de bezoekers. En het leveren van die condities in zwembaden is nu juist onze core business.”

Hellebrekers Technieken is expert in procesinstallaties en gebouwinstallaties. Het bedrijf heeft een leidende positie in de Nederlandse zwembadsector opgebouwd. Hellebrekers is een duurzame partner voor haar klanten. Ze ontzorgt klanten met het beheer en onderhoud van waterbehandeling en gebouwgebonden installaties in zwembaden. Ook ontwerpt en realiseert Hellebrekers deze installaties in nieuwbouw- en renovatieprojecten. Het bedrijf ontwikkelt oplossingen die innovatief en duurzaam zijn, en waar prestatiegaranties voor energievolumes en onderhoudscondities voor kunnen worden afgegeven.