Jumper De diersuper langer hoofdsponsor Go Ahead Eagles

Go Ahead Eagles heeft het hoofdsponsorschap van Jumper De diersuper met vier jaar verlengd. Eigenaar Kees Vierhouten is toegetreden tot de aandeelhouders van de Go Ahead Eagles Holding BV, het overkoepelende orgaan van Go Ahead Eagles.

Door de toetreding van Kees Vierhouten worden de belangen van Go Ahead Eagles als volgt verdeeld: 60% Alex Kroes, 30% Kees Vierhouten en 10% Hans de Vroome. Daarnaast heeft de Stichting Go Ahead Eagles/Betaald Voetbal Deventer nog altijd het ‘gouden aandeel’ in haar bezit. Hierin zijn de clubkleuren, locatie van het stadion, clubnaam en andere zaken die met de historische continuïteit van de club te maken hebben geborgen.

Kees Vierhouten: “Ik voel me op allerlei vlakken vervlochten met Go Ahead Eagles. Ik ben al jarenlang fervent supporter van de club, zie bijna alle thuis- en uitwedstrijden en ben goed bevriend met Hans de Vroome. De ontwikkelingen, de visie en het beleid van Go Ahead Eagles volg ik op de voet, en weet ik enorm te waarderen. Mede-aandeelhouder worden maakt mij trots en ik zal alles doen binnen mijn mogelijkheden om de club verder te helpen.”
“Ik denk dat de verlenging van het hoofdsponsorschap met Jumper en de Vierhouten Groep daarin al een mooie stap is. Maar ook daarbuiten zal ik op onder meer commercieel vlak proberen mijn steentje bij te dragen. Als (hoofd)sponsor heb ik gemerkt hoeveel kracht deze club uitstraalt in heel Nederland; ik vind het een mooie uitdaging dat met z’n allen optimaal te benutten”.

Hans de Vroome: “Het toetreden van Kees Vierhouten is, na de komst van Alex Kroes, weer een erg goede stap voor de lange termijncontinuïteit van Go Ahead Eagles. Ik ben blij dat ik daar vanuit mijn netwerk aan heb kunnen bijdragen. We zijn met de club een weg ingeslagen waarin we stapsgewijs de groei doormaken die uiteindelijk moet leiden tot de verwezenlijking van onze plannen. Met Kees als aandeelhouder heeft Go Ahead Eagles een extra sterkhouder aan boord die zich voor langere termijn committeert aan de club en haar ambities.”
“Ik heb altijd gezegd dat ik de club als aandeelhouder gezond achter wilde laten, waarin de personele invulling ook een zeer belangrijke rol speelt. Je kunt stellen dat die ambitie is geslaagd. Daarbij ben ik als kleine aandeelhouder nog steeds met heel veel plezier betrokken bij Go Ahead Eagles. De club kan altijd een beroep op mijn kennis, kunde en expertise blijven doen”.

Alex Kroes: “Niet lang nadat ik toetrad als aandeelhouder bij Go Ahead Eagles, maakte ik kennis met Kees Vierhouten. Een betrokken, kundig persoon met een groot ondernemershart. Toen Hans aangaf dat Kees als aandeelhouder een goede partner zou kunnen zijn op de korte, maar ook met name de langetermijnplannen van Go Ahead Eagles, heb ik daar uiteraard goed over nagedacht, maar al snel positief over besloten. Op het aandelendeel dat Kees nu overneemt heb ik overigens geen winst gemaakt. Tegelijkertijd weet ik dat Kees voor een positieve impact kan zorgen bij de club. Dat levert voor iedereen die deze club een warm hart toedraagt een mogelijk positief gewenst effect op.”
“Kees kan onze club op commercieel vlak verder helpen; dit is wenselijk. Om de stap naar de Eredivisie te maken hebben we uiteindelijk simpelweg een hogere inkomstenstroom nodig en iedere hulp hierbij is welkom. Het hoofdsponsorschap dat nu voor vier jaar wordt verlengd is natuurlijk een geweldige impuls die hij meteen afgeeft. Meer kunnen er volgen. Kees en ik hebben hetzelfde doel met de club: stap voor stap bouwen naar de Eredivisie, waarbij een gefundeerde groei belangrijker is dan snelle kunstmatige groei. Dat Kees nu instapt zegt alles over zijn geloof dat hij heeft in het huidige beleid en het huidige management.”

Qua dagelijkse leiding en structuur binnen de club verandert weinig. Jan Willem van Dop, Paul Bosvelt en Alex Kroes zullen de dagelijkse leiding in handen houden en het beleid bepalen. De ambities en de plannen die er al waren voor de komst van Kees Vierhouten, blijven bestaan en uit te voeren.