Kick-off voor BrabantSport

Op 9 november was de officiële kick-off van BrabantSport. Dit was tevens het moment voor de provincie Noord-Brabant om de uitvoering van een groot deel van het sportbeleid over te dragen aan BrabantSport. BrabantSport is een samenwerkingsverband tussen de provincie Noord-Brabant, Team Brabant Sport, CTO Zuid en Sports&Technology.

De officiële kick-off vond plaats in het Parktheater in Eindhoven met medewerking van onder andere Bob van Oosterhout (directeur Triple Double), ambassadeur Pieter van den Hoogenband en topwielrenster Marianne Vos. Onder leiding van gastpresentator Peter Heerschop droeg gedeputeerde Henri Swinkels het stokje over aan Michel Reinders, directeur van BrabantSport. Swinkels: "We zoeken verbinding. We willen echt naar buiten, ‘in het veld staan’ en kijken waar bedrijfsleven, onderwijs, overheden en de sport zelf behoefte aan hebben.”

In de afgelopen jaren heeft de provincie op het gebied van sport veel bereikt. "We vinden sport belangrijk omdat het een directe bijdrage levert aan onze ambities om te zorgen dat Brabant bruist, dat talent zich kan ontplooien, dat mensen hier graag willen wonen, bedrijven zich willen vestigen en toeristen hier tijd willen doorbrengen”, stelt gedeputeerde Henri Swinkels (Leefbaarheid en Cultuur). Daarom ligt de komende jaren de nadruk op het verbinden van diverse partijen om samen sport te benutten om te werken aan een sterker Brabant. Hiervoor is het samenwerkingsverband BrabantSport opgericht.

BrabantSport richt zich op een aantal doelen: sporten voor mensen met een beperking, talentontwikkeling, innovatie in de sport en het naar Brabant halen van grote sportevenementen. Michel Reinders, directeur Brabant Sport: "Door de krachten te bundelen bereiken we meer dan ieder voor zich. Hoe mooi zou het zijn als we met de Brabantse steden een WK hockey binnenhalen? Of een WK skateboarden? Dat kan alleen als we samenwerken met de partijen die nu de krachten gebundeld hebben en de samenwerking met onder andere het bedrijfsleven intensiveren."

BrabantSport is tevreden als ze zo veel mogelijk mensen hebben weten te bereiken en inspireren met sport, stelt Reinders. "We willen 50.000 mensen met een beperking in beweging krijgen. We willen dat iedere sporter met talent denkt: ik moet in Brabant zijn. We willen dat de Brabantse vrijetijdssector wel vaart bij de evenementen die we binnen halen. En we willen dat Brabanders trots zijn en blijven op hun provincie. Daarvoor moeten we de krachten bundelen: ondernemers, onderwijs, overheid en sportorganisaties.”