KNSB ligt dankzij nieuwe sponsorcontracten op koers

Met de ondertekening van nieuwe sponsorcontracten en een scherpe kostenbewaking ligt de KNSB voor het begrotingsjaar 2018-2019 op koers.

Hoewel het boekjaar nog jong is, is de verwachting dat het begrote positieve resultaat behaald kan worden. Dat is vandaag toegelicht aan de Ledenraad van de KNSB, die voor de 27ste keer bijeenkwam in Utrecht. De Ledenraad was blij met dit positieve financiële bericht.

Bij het vaststellen van de begroting 2018-2019 op 2 juni, bestond nog geen zekerheid over het behalen van alle begrote sponsorinkomsten. Intussen heeft de KNSB, naast hoofdsponsor KPN, als partners Daikin en Trachitol mogen verwelkomen. Met een derde nieuwe sponsor is overeenstemming bereikt. Doel voor 2018-2019, zoals aangegeven in het Jaarplan KNSB 2018-2019, was het realiseren van een commerciële begroting van 7,5 miljoen euro.

De nieuwe sponsorbenadering van de KNSB is gestoeld op het ontwikkelen van gezamenlijke concepten voor breedtesport, wedstrijdsport en topsport. Dankzij een succesvolle acquisitie, gekoppeld aan strengere budgetbewaking, is de financiële situatie van de bond weer gezond te noemen.

Herman de Haan, die per 1 juli Piet Geurts is opgevolgd, lichtte deze positieve ontwikkeling toe in zijn eerste Ledenraad als directeur-bestuurder van de KNSB. Hij en de eveneens nieuwe technisch directeur Remy de Wit gaven een impressie van hun eerste tachtig dagen bij de KNSB, die gevuld waren met soms pittige dossiers.

Het nieuwe duo blikte ook voorzichtig vooruit. Kernwoorden daarbij waren ‘samen voor het schaatsen’. Voor technisch-directeur De Wit is de invulling van het RTC-landschap (regionale talentencentra) een belangrijke uitdaging. De Haan zegt nu vooral uit te kijken naar de start van een nieuw, mooi schaatsseizoen.