KNVB en Revolt sluiten partnership om clubs te verduurzamen

De KNVB en Revolt zijn per 1 juni 2023 een samenwerking aangegaan om Nederlandse voetbalverenigingen te verduurzamen. Met het oog op de snelle toename van elektrische auto’s willen beide partijen de laadinfrastructuur bij sportcomplexen in het amateurvoetbal verbeteren.

De samenwerking met de in laadpalen gespecialiseerde Nederlandse startup maakt deel uit van de Groene Club, een initiatief van de KNVB dat voetbalverenigingen ondersteunt bij het verduurzamen van hun sportaccommodaties. Het doel is dat in 2025 honderden voetbalverenigingen zijn voorzien van laadpalen, om zo elektrisch rijden te stimuleren.

Met de snelle groei van het aantal elektrische auto’s, ook onder voetballend Nederland, is er een groeiende vraag naar laadpalen. Het faciliteren van laadpalen stelt voetbalverenigingen in staat om een actieve rol te spelen in de transitie naar duurzame mobiliteit en het verminderen van CO2-uitstoot.

De laadpalen van Revolt ondersteunen verenigingen niet alleen om te verduurzamen, maar bieden ook een extra verdienmodel. De verenigingen ontvangen een vergoeding voor het gebruik van de laadpalen voor elektrische voertuigen die zij beschikbaar stellen. Deze extra inkomsten kunnen zij investeren in de verdere ontwikkeling van de vereniging, bijvoorbeeld in jeugdopleidingen, verduurzaming of andere initiatieven die de sportparticipatie bevorderen.

Dave Dekker, directeur commercie KNVB: “Als KNVB streven we naar het toekomstbestendig maken van onze voetbalverenigingen. Dat doen wij met partners die kennis en kunde in huis hebben om met innovatieve oplossingen verenigingen te helpen op het gebied van duurzaamheid. Met Revolt ondersteunen we ze met laadinnovaties die belangrijk gaan worden op het gebied van mobiliteit. In de wetenschap dat er in Nederland steeds meer elektrische auto’s rondrijden, bereiden we samen met Revolt het Nederlandse amateurvoetbal goed voor op de toekomst.”

Rutger Bosch, co-founder van Revolt: “Samen met de KNVB gaan we de komende jaren clubs ondersteunen met hun laadinfrastructuur, zonder dat ze zelf hoeven te investeren. De behoefte om te kunnen laden is bij veel clubs groter dan het daadwerkelijke aanbod laadplekken. Daarom zetten wij ons in om de benodigde palen versneld te plaatsen. Daarnaast is dit een belangrijke stap om de algehele transitie van fossiele brandstoffen naar schone mobiliteit te versnellen."

Amateurvoetbalverenigingen kunnen zich opgeven via www.revoltincharge.com/knvb

De Groene Club is in 2018 opgericht door de KNVB met als doel amateurvoetbalverenigingen te helpen met de verduurzaming van hun sportaccommodaties. De Groene Club gelooft dat sportverenigingen met hun zorg voor het milieu ook zorg kunnen dragen voor een gezonde clubkas. Het motto van de Groene Club is: Volle clubkas, lage broeikas, waarmee wordt aangegeven dat duurzaamheid niet alleen goed is voor het milieu maar ook voor de portemonnee. Bovendien is de Groene Club ervan overtuigd dat een gezonde sportvereniging en een gezonde planeet hand in hand gaan.