KNVB geeft uitbreiding shirtsponsormogelijkheden

Om clubs de mogelijkheid te bieden om het komende seizoen meer geld met shirtsponsoring te kunnen genereren heeft de KNVB tijdens de Algemene Vergadering Betaald Voetbal (AVBV) van donderdag 18 juni de mogelijkheden hiervoor verruimd.

Het gaat om de maximale oppervlakte van reclame-uitingen op de mouw en een reclame-uiting boven en onder het nummer op de rugzijde. Deze wijziging geldt voor uitsluitend het seizoen 2020/’21.

Begroting

Tijdens de vergadering was duidelijk dat de begroting 2020/‘21 van de sectie betaald voetbal van de KNVB sterk beïnvloed wordt door het vooralsnog niet toe kunnen laten van publiek. In de begroting is gerekend met het spelen van de vertegenwoordigende elftallen zonder publiek tot en met december 2020, maar er liggen ook scenario’s voor een kortere en langere periode. De gemiste inkomsten in 2019/’20 en 2020/’21 leiden in combinatie met de financiële steun die de bond aan clubs biedt tot een verwacht verlies in beide seizoenen. Door strikte beheersing van kosten wordt dit verlies beperkt tot rond de miljoen euro. Dit tekort is acceptabel in de gegeven omstandigheden en wordt gedekt met de aanwezige reserves. De clubs hebben de begroting goedgekeurd.

Solidariteitsfonds

Een onderdeel van het 'Deltaplan: de toekomst van het Nederlands betaald voetbal’ vormt het solidariteitsfonds. Een deel van de (start)gelden die clubs die komend seizoen zullen deelnemen aan de groepsfase van de Europese clubcompetities ontvangen, mede aangevuld met reserves vanuit de KNVB, zullen via dit fonds worden verdeeld onder clubs in het betaald voetbal.

Daarmee wordt onder meer een gebaar gemaakt naar clubs die sportief en economisch gezien een bittere pil moesten wegslikken vanwege het noodgedwongen vroegtijdig beëindigen van het seizoen. Dat zijn Cambuur (€ 425.000), De Graafschap (€ 375.000), NAC (€ 50.000), Volendam (€ 50.000) en FC Utrecht (€ 600.000). Het restant van het solidariteitsfonds (minimaal € 4 miljoen, maximaal € 8,1 miljoen) wordt voor de clubs in de Eredivisie verdeeld door de ECV (69%) en voor de clubs in de Keuken Kampioen Divisie door de CED (31%). De algemene vergadering betaald voetbal heeft ingestemd met dit solidariteitsfonds en de verdeling daarvan.