"Ontslag Rasmussen terecht", zegt Rabobank rapport

Piet van Schijndel, lid van de raad van bestuur van Rabobank die verantwoordelijk is voor het wielersponsorschap, is het in grote lijnen eens met de conclusies en aanbevelingen van de onderzoekscommissie Vogelzang. "Het rapport is kritisch en zeer gedegen. Het maakt duidelijk dat het een juist besluit was dat de directie van de Rabowielerploegen Rasmussen destijds uit de Tour de France heeft gehaal", aldus Van Schijndel.

Hoofdconclusie van het rapport is dat Rasmussen terecht uit koers is genomen en vervolgens ontslagen. Hij heeft aantoonbaar gelogen over zijn verblijfplaats en geknoeid met zijn whereabouts. Er zijn geen bewijzen van dopinggebruik door Rasmussen. De Commissie concludeert ook dat de directie van de ploeg te weinig rekening heeft gehouden met mogelijke reputatieschade voor de Rabobank als sponsor.

Rabobank heeft, naar aanleiding van het rapport, de commissarissen van de Rabowielerploegen gevraagd om de directie van de wielerploegen te verzoeken met de UCI in gesprek te gaan over de uitkomsten van de commissie Vogelzang. Rabobank gaat ervan uit dat de UCI serieus naar de bevindingen en aanbevelingen van de commissie Vogelzang wil kijken en er ook wat mee zal doen. Het rapport mag niet in een la verdwijnen.

Van Schijndel merkte op: "Vogelzang geeft aan dat de Raad van Commissarissen van de ploeg wellicht te weinig toezicht heeft gehouden op hoe de directie met zaken als reputatie en integriteit omging. Ik wil er op wijzen dat de Raad van Commissarissen werkt vanuit het vertrekpunt 'toezicht op afstand', dat hebben we ook wel het krijtlijnenbeleid genoemd. Dat betekent dat een grote mate van eigen verantwoordelijkheid bij de statutaire directie ligt. Ook de Commissie stelt dat dit een goed en gangbaar bestuurlijk uitgangspunt is. Dat laat onverlet dat de commissarissen zich de aanwijzing ter harte nemen om het bewustzijn te vergroten voor reputatie- en integriteitszaken binnen de bedrijfsvoering van de Rabo Wielerploegen."

Het rapport is kritisch over het handelen van de directie voor en tijdens de Tour. Het is duidelijk dat er stevige inschattingsfouten gemaakt zijn, met name door de voorzitter van de directie. Dat hij kort na de Tour zijn consequenties heeft getrokken uit de ontstane crisissituatie valt nu ook vanuit dit perspectief te respecteren. De directie wist in feite voor de Tour al dat er dingen niet helemaal liepen zoals ze behoorden te lopen. Met de Commissie Vogelzang is Rabobank van mening dat de Directie niet de juiste inschatting heeft gemaakt door die informatie voor zich te houden en niet onmiddellijk te delen met de Raad van Commissarissen van de Rabowielerploegen bv. Met de wetenschap van nu is het klip en klaar dat Rasmussen niet had mogen starten in de Tour de France.

Over het vervolg zei Van Schijndel ten slotte: "Wij hebben de Raad van Commissarissen verzocht de aanbevelingen van de commissie Vogelzang met de directie te bespreken. De na het vertrek van de directievoorzitter aangestelde interim manager, is al samen met de directie en vooruitlopend op dit rapport, begonnen met veranderingen in de bedrijfsvoering door te voeren. Het is de bedoeling dat de directie voor het einde van dit jaar duidelijk maakt tot welke aanpassingen in de bedrijfsvoering dat heeft geleid. U moet dan bijvoorbeeld denken aan veranderingen in hoe om te gaan met de whereabouts en een andere opzet van de medische begeleiding."