Sponsors Den Bosch maken ruimte voor anti-racisme boodschap

Shirtsponsors van FC Den Bosch hebben ruimte gemaakt voor een anti-racisme boodschap op het shirt van de club.

Subhoofdsponsor Schouten Nelissen heeft haar plaats op het shirt voor de rest van het seizoen beschikbaar gesteld voor een uiting met de tekst ‘Samen tegen racisme’. Diezelfde tekst prijkt op de achterzijde van het tenue onder de bedrijfsnaam van Job Invest, eveneens subhoofdsponsor.

FC Den Bosch kwam vorig week negatief in het nieuws vanwege racistische uitingen door een deel van het publiek tegen SC Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira. FC Den Bosch wil met een totaalaanpak, en in samenspraak met alle betrokkenen in en rondom de club actief op zoek naar manieren om de misstanden, waaraan een deel van de achterban zich schuldig heeft gemaakt, grondig aan te pakken en uit te bannen.