Tienpont: "AkzoNobel kwam salarisverplichtingen niet na"

In een persbericht laat Simeon Tienpont, tot voor kort schipper bij Team AkzoNobel, weten dat de uitleg van AkzoNobel over de gang van zaken absoluut niet correct is. Volgens Tienpont is AkzoNobel achterstallig geweest in het betalen van de salarissen van de Steam Ocean-crewleden.

Tienpont werd kort voor de aanvang van de eerste in-port race door AkzoNobel ontslagen als skipper omdat er contractbreuk zou zijn gepleegd. Maar volgens Tienpont kwam het bedrijf zijn financiële sponsorverplichtingen aan Steam Ocean niet na waardoor Tienpont afgelopen maanden de salarissen van de crew niet kon betalen. Tienpont zegt dat AkzoNobel op 10 oktober het contract onrechtmatig heeft verbroken.Volgens AkzoNobel heeft juist Steam Ocean zich niet aan afsprakengehouden. De mate waarin Steam Ocean in gebreke is gebleven, is volgens demultinational ernstig genoeg om de samenwerking te verbreken. "Het wasgeen reden om Tienpont zelf op straat te zetten", aldus een woordvoerdervan het bedrijf. "Wewillen alleen dat managementbureau ertussenuit."

In het vandaag verstuurde persbericht zegt Tienpont dat AkzoNobel afgelopen zaterdag hem een nieuw contract hebben aangeboden tegen slechtere voorwaarden. Tienpont wilde volledig commitment van het bedrijf voor het team, maar volgens Tienpont wilde AkzoNobel zich daar niet aan committeren.

AkzoNobel zou zondagavond naar de crewleden zijn gestapt en ze beloofd hebben om de achterstallige salarissen te betalen mits ze hun relatie met Steam Ocean met onmiddellijke ingang zouden beëindigen. Volgens Tienpont legt het aanbod een ongelooflijke druk op de zeilers die als persoonlijk doel hebben om de Volvo Ocean Race te zeilen.