"Urban Sports Week moet organisch groeien"

Van 5 tot en met 9 juli is Amsterdam opnieuw het podium van urban sporten als skateboarden, inline skating, suppen, boulderen, slacklining, maar ook van BMX, breakdance en 3x3 basketball. TIG Sports is organisator en eigenaar van de Urban Sports Week Amsterdam (USWA). Met Marnix Drysdale praten we over de aanstaande editie en over de toekomst van USWA.

Waarom is TIG Sports gestart met de Urban Sports Week?
Marnix Drysdale: "Urban sports maken al vele jaren een spectaculaire groei door. Ook in Nederland is er een groeiende belangstelling voor deze sporten. Als bureau zagen we de potentie van deze groei en hebben we onszelf tot doel gesteld een concept te ontwikkelen waarbij deze sporten gezamenlijk een eigen podium zouden krijgen. We hebben de USWA in samenwerking met Topsport Amsterdam opgezet, waarbij we gezamenlijk eigenaar zijn van alles wat met het evenement te maken heeft. Het biedt ons de mogelijkheid het concept aan te passen daar waar nodig. We zijn ambitieus, geloven in de kracht van urban sports en gaan de komende jaren de tijd nemen om USWA tot een toonaangevend internationaal evenement te laten uitgroeien. Het is interessant voor bureaus om zelf marketing- en mediarechten van evenementen te bezitten. Als TIG Sports zijn we daarom bereid te investeren in het event en worden we voortdurend uitgedaagd na te denken over de richting die we kiezen bij de verdere ontwikkeling van het concept."

Het is interessant voor bureaus om zelf marketing- en mediarechten van evenementen te bezitten

Jullie werken nauw samen met de stad Amsterdam?"
De stad is je speelveld, dus je moet voor zo’n evenement met een stad in gesprek. De stad moet zijn ruimte letterlijk ter beschikking stellen. Met Topsport Amsterdam hebben we onze plannen op papier gezet en hiermee zijn we twee jaar geleden naar de gemeente Amsterdam gegaan. Zij waren direct enthousiast en gaven aan graag te participeren. Amsterdam wilt de inwoners aanzetten tot bewegen en dit past heel goed in het stedelijk beleid. USWA is zowel een breedtesport- als een topsportevenement. Een belangrijk onderdeel is dat we jongeren die weinig tijd hebben om te sporten hiermee een mogelijkheid bieden om te bewegen. Het is heel laagdrempelig.”

Hoe kijken jullie terug op de eerste editie?
"We kijken met een goed gevoel terug op de eerste editie afgelopen jaar. Het evenement trok een groot aantal bezoekers en er deden meer dan 4500 sporters mee. Zowel deelnemers als bezoekers waren enthousiast. We hebben dan ook al snel de 2e editie aangekondigd. Organisatorisch hebben we vorig jaar vooral ingestoken op de relatie met de verschillende stadsdelen en het opbouwen van vertrouwen bij de verschillende communities die in urban sports actief zijn. Omdat we een langetermijn visie hebben wilden we eerst een sterke basis leggen en een vertrouwensband kweken met de communities in Amsterdam. Het evenement moest vooral hen aanspreken. We hebben veel geïnvesteerd in het betrekken van de juiste doelgroepen om goed te weten wat zij belangrijk vinden, en wat niet. In dat proces zijn we afgelopen jaar geslaagd. We hebben ons bij de eerste editie ook erg gericht op de verspreiding van het evenement over de hele stad. We waren op 22 locaties actief. Waar we ons minder op hebben gericht in het eerste jaar is de bekendheid van het evenement.”

Hoe lastig is het om een evenement te organiseren met sporten en sporters die juist niet echt georganiseerd (willen) zijn?
"De charme van de meeste urban sporten is inderdaad dat de sport in veel gevallen niet de traditionele structuur kent zoals die bij reguliere sportbonden bestaat. Bovendien bepalen deelnemers vaak de spelregels zelf. Je moet daarom de tijd nemen om de juiste mensen binnen die sporten en communities te vinden. Belangrijke vraag was om te weten of men wel op deze manier georganiseerd wilde zijn. Er waren wat sceptische reacties: een bureau met een plan iets te organiseren dat wellicht helemaal niet georganiseerd wil worden. We hebben veel geluisterd en goed kunnen uitleggen aan de verschillende communities wat het achterliggende idee was. We hebben de juiste toon bij ze geraakt. Men stelde het op prijs dat we iets gingen organiseren dat ze zelf niet voor elkaar konden krijgen en dat aandacht voor hun sport kon genereren. We hebben kunnen aantonen dat dit een evenement is waaromheen we een heel mooi feest bouwen voor hun sport en waarbij men opeens voor een groot publiek een week lang enorm zichtbaar is. Zeker zo belangrijk in ons verhaal is dat er vanuit de gemeente Amsterdam veel wordt gedaan om structurele faciliteiten aan te leggen waar men kan sporten zoals skatehallen en freerunparcoursen. USWA is een feest en zet alle communities gedurende een week op een podium. Gelijktijdig vinden aan de achterkant doorlopend ontwikkelingen plaats die voor de communities nog veel belangrijker zijn. Als dat verhaal klopt kun je vertrouwen winnen.”

We wilden een vertrouwensband kweken met alle urban communities in Amsterdam

Hoe staat het met de internationale belangstelling?
"De communities zijn allemaal internationaal georiënteerd, dus er doen veel buitenlandse atleten mee. Men nodigt zelf vrienden uit het buitenland uit. En Amsterdam heeft zo’n aantrekkingskracht dat die graag naar de stad komen. Het niveau om deel te kunnen nemen aan competities is hoog. We betalen de sporters niet, maar we keren prijzengeld uit. De hoogte daarvan wisselt per sport. Bij verschillende sporten is het hoogste niveau inmiddels zo geprofessionaliseerd dat men de evenementen ook op prijzengeld uitzoekt. Dus je moet aanvullend ook zorgen dat de verblijfsaccommodaties goed zijn. We zijn in gesprek met een hotel om dat dit jaar te kunnen faciliteren.”

Wat is precies een urban sport?

"Dat is niet precies gedefinieerd. Elke sport die een stedelijk element nodig heeft kan er onder vallen. Dat kunnen (bijna) officiële olympische sporten zijn, zoals BMX of 3x3 basketball, maar ook nieuwe sporten als boulderen of slacklining. We staan open voor alle sporten die zich aanmelden. Er zijn veel disciplines en iedere discipline heeft zijn eigen ‘kampioenen’. We hebben bewust gekozen om het niet Xtreme of Actionsports te noemen. Urban geeft iets meer ruimte. 3x3 Basketball zal zich niet een Xtreme sport vinden. En het gebruik van het woord urban past beter bij de samenwerking met de stad."

Wat gaat er bij de tweede editie veranderen?
"Dit jaar willen we meer impact, awareness en media-aandacht creëren voor het evenement. We willen ook buiten de communities zichtbaar zijn. We blijven met hetzelfde aanbod aan sporten werken, maar bundelen deze dit jaar op een kleiner aantal locaties. Dat worden er nu vijf. Dat is voor ons makkelijker organiseren en maakt een aantrekkelijker programma mogelijk. En we hopen dat we, door het te concentreren, ook een breder publiek kunnen trekken. Een van de hoogtepunten zal de FIBA 3x3 Europe Cup zijn. Dit officiële Europees Kampioenschap 3x3 basketball zal worden geïntegreerd in de USWA en daarvoor zal op het Museumplein een kleine stadion worden. Daarnaast zal ''dance'' een veel grotere rol krijgen dan afgelopen jaar. In samenwerking met ISH zullen we een 8-crew dance battle organiseren van (inter)nationaal topniveau. Met uitzondering van het EK 3x3 en het NK Boulderen zijn alle evenementen gratis toegankelijk. Alles is dit jaar net een tikje groter. En de communities zijn zo enthousiast dat zij ook alles groter willen doen. Die moeten we bijna een beetje afremmen.”

Een aantal urban sporten zou Olympisch kunnen worden. Wat betekent dat voor de toekomst van de USWA?

"BMX en skateboarden zijn al Olympisch. 3x3 basketball staat op het punt om in 2020 aan het Olympisch programma te worden toegevoegd. De FIBA heeft onlangs het EK 2017 en WK 2019 aan Nederland toegewezen. Dat betekent dat we te maken krijgen met sportevents binnen USWA die in de toekomst mogelijk Olympische kwalificatiemomenten kunnen zijn. De dynamiek van het event zou daarmee kunnen veranderen en zet ons aan tot het ontwikkelen van nog meer spannende ideeën.”

Binnen de beoefenaars van deze sporten is de groep millennials oververtegenwoordigd

Sportbonden hebben vaak moeite om een jongere doelgroep te bereiken. Zij zullen met veel belangstelling naar de USWA kijken?
"Aan de bondenkant wordt enorm nagedacht over dit soort nieuwe ontwikkelingen. Sporten zijn zichzelf opnieuw aan het uitvinden en verjongen in zekere mate. Je ziet natuurlijk op meer plaatsen dat men jeugd probeert te bereiken met nieuwe initiatieven, zoals bij de HISWA waar onlangs de eerste editie van de Funsports Xperience plaatsvond. Kijk ook naar het toevoegen van eSports als medal sport bij de Asian Games. Binnen de beoefenaars van deze sporten is de groep millennials oververtegenwoordigd waarbij sport en lifestyle samen lijken te komen. De doelgroep maakt het een erg interessant domein voor bonden en sponsors. Voor merken is het een mogelijkheid om bij een moeilijk bereikbare doelgroep toch onder de aandacht te komen.”

Deze doelgroep vraagt wel om een andere manier van communiceren.
"Binnen urban sports zitten veel mensen die niet meer naar de traditionele media kijken, maar veel meer naar wat hun leeftijdgenoten posten en leuk vinden op social media. Dat betekent dat je de communicatie anders moet inrichten dan bij andere evenementen. Eigenlijk is het alleen digitaal. We bouwen een digitaal platform waarbij het ‘mobile first’ is en waar je vooral relevante en consumeerbare content kunt vinden. Via social media wordt alle info ondersteund. Naast het digitale platform werken we met een drietal ambassadeurs. Daniel Wedemeijer, Sven Boekhorst en Marco Gerris werken met ons samen en zijn aansprekende figuren binnen hun eigen achterban. Als Daniel aangeeft dat USWA een topevent is dan zal iedere BMX-er overwegen er bij te zijn.”

Welke partners hebben zich aan de USWA verbonden?

"Vorig jaar waren T-Mobile, Sony Xperia en smart de launching partners. Dit jaar worden T-Mobile en Sony Xperia gezamenlijk presenting partners. Ze passen erg goed bij het evenement en hebben ook een heldere visie hoe ze dit kunnen activeren en onderdeel maken van hun sponsorstrategie. Het speelt zich hoofdzakelijk af in het digitale domein, dus met name voor deze twee partners is dat heel interessant. Er wordt enorm veel content gedeeld dus je hebt veel capaciteit nodig. T-Mobile begrijpt dat goed. Zij hebben momenteel hun Unlimited campagne. Dat is een houding die ook erg bij de urban doelgroep past. Sony brengt met de nieuwe Xperia een telefoon op de markt met een fantastische Super Slow Motion camera waarmee je hele mooie beelden kunt maken. Bovendien openen onze partners begin juni een nieuwe winkel in de Kalverstraat. Dus dat past mooi in de planning van het evenement. T-Mobile en Sony Xperia zorgen dat ze echt toegevoegde waarde bieden voor de deelnemers en de toeschouwers. Je moet relevant zijn en het niet als een makkelijk middel zien om met de doelgroep in contact te komen. Als je de taal van de achterban niet spreekt en het niet oprecht is moet je het vooral niet proberen want daar prikt men zo doorheen. Voordeel is dat we het evenement kunnen vormen zoals we willen. Dat biedt sponsors ook ruimte om mee te denken over het concept.”

Energiedrinks lijken bijna een automatische partner voor een dergelijk evenement?

"Er is zeker belangstelling vanuit de energiedrinks. We moeten hier echter voorzichtig mee omgaan. Omdat USWA deels een breedtesportevenement is, is kidsmarketing een belangrijk issue. Amsterdam is onze partner en heeft een heel scherp beleid op dit gebied. Zij subsidiëren USWA en hebben uiteraard inspraak in deze zaken. Het is beleid vanuit de stad dat we ondersteunen. Ook wij vinden dat je kinderen niet te veel moet blootstellen aan bijvoorbeeld energiedrankjes. Het is wel ingewikkeld, want merken als Red Bull en Monster zijn natuurlijk de adidas en Nike van deze sporten. Sterke dranken is eveneens een gevoelige categorie. Die laten we ook buiten beschouwing. We zijn wel in gesprek met een biermerk voor de avondfeesten. En we zitten ook met partijen als GoPro om de tafel. Voor specifieke productleveranciers zoals boardfabrikanten en kledingmerken hebben we een exporuimte op het Museumplein waar al die merken aanwezig kunnen zijn.”

Waar zit voor jullie de groei in de toekomst?
"Dit jaar gaan we ’s avonds meer organiseren, zowel wat betreft sporten als party''s. Dat heeft ook te maken met het lifestyle-karakter van het evenement. Het is sport, maar het is ook muziek, DJ’s en feest. Dit jaar starten we met merchandising en leggen we een link naar kunst en kunstprojecten. Graffiti is logisch, maar bijvoorbeeld ook de kunst op boards is soms heel bijzonder. Toekomstige groeipaden zouden kunnen liggen in de uitbreiding naar een wintersporteditie of bijvoorbeeld naar andere steden. We hebben dit jaar wel overwogen om ook in andere steden een urban evenement te doen. Er is belangstelling vanuit andere steden, maar we vinden dat we eerst Amsterdam echt goed op de kaart moeten voordat we een dergelijke uitbreiding overwegen. Er komen constant ideeën bij, dus het is steeds afwegen wat je wel en niet doet.”

eSports?
"eSports toevoegen is een optie geweest. Er zit een duidelijke overlap in de sporters en bezoekers op dat gebied. We doen het dit jaar niet. Maar er zijn urban sporten waar eSports bijna integraal onderdeel van de sport zijn. Het ‘echt’-sporten en gamen gaan geruisloos in elkaar over.”

Dan laat je gewoon een USWA-tattoo zetten

Je hebt de USWA wel eens vergeleken met Amsterdam Dance Event (ADE). Wat kun je van hen leren?
"Daar kunnen we veel van leren. ADE is natuurlijk al 20 jaar verder. Wat ons aanspreekt aan ADE is dat je het evenement organisch laat groeien. Daar zit een credibility die van nature is ontstaan. We hopen dat ook vanuit de communities te laten groeien. Net als ADE zeggen wij ook ‘zwaan kleef aan’ en proberen wij allerlei spontane initiatieven te integreren in het evenement. Wij willen iets laten ontstaan waarop de communities trots zijn en waar ze naar toe willen komen omdat het ook van hen is. Dan word je fan van USWA waar je ieder jaar bij wil zijn, draag je een T-shirt van USWA of (lachend) laat je een USWA-tattoo zetten.”