VDK Groep nieuwe hoofdsponsor PEC Zwolle

Woensdag is de nieuwe sponsorovereenkomst tussen VDK Groep en PEC Zwolle getekend. Frans van der Kolk, algemeen directeur en groot aandeelhouder van VDK Groep en Adriaan Visser, voorzitter PEC Zwolle, hebben daarvoor de handtekeningen gezet. Naast de posities op de mouw, treedt VDK Groep ook tot 1 januari 2022 toe als hoofdsponsor op de voorkant van het shirt. VDK is de opvolger van Molecaten.

VDK Groep is één van de grootste installatiebedrijven in Noord- en Oost-Nederland en wil zich ook landelijk verder positioneren. Het bedrijf met de wortels in de Regio Zwolle bestaat daarbij uit dertig sterke lokale installatiebedrijven die allen een eigen specialisme of regio hebben.

Frans van der Kolk namens VDK Groep: "Alle bedrijfsmatige ontwikkelingen beginnen met een visie en een plan. Dat geldt voor mijn sterk groeiende VDK Groep, maar zeker ook voor PEC Zwolle. Ik ben onder de indruk hoe de club heeft geanticipeerd op omstandigheden als COVID en hoe zij adequaat het oorspronkelijke plan heeft bijgesteld. PEC Zwolle heeft zich in de loop der jaren niet alleen sportief en zakelijk goed ontwikkeld, maar ook door de activiteiten van Regio Zwolle United op het snijvlak van ondernemingen, overheden en onderwijs is er veel progressie geboekt. Deze club is meer dan alleen voetbal. Ik kijk dan ook enorm uit naar het vanwege corona bijgestelde ondernemingsplan 2.0 waarin de club haar toekomstige ontwikkeling gaat vormgeven. Als ondernemer uit Kampen voel ik mij daarbij sterk verbonden met de ontwikkelingen van de Regio Zwolle. Ik constateer dat de groei en ambities van mijn bedrijf parallel lopen met die van de Regio Zwolle en van PEC Zwolle. Als relatief kleine sponsor ben ik in 2010 aangesloten bij de club en mede door de groei van mijn bedrijf heb ik de sponsormogelijkheden kunnen en mogen uitbreiden. Het zakelijke netwerk van de club biedt daarbij veel kansen, waardoor de ook voor mijn bedrijf aanzienlijke investeringen een zakelijk rendement opleveren. Met de VDK Groep doen wij samen met het netwerk van PEC Zwolle hele gave projecten in de regio en daar blijven we de komende periode graag op voortbouwen.”

Naar alle waarschijnlijkheid zullen vanaf 1 januari 2022 bettingpartijen een exposurepakket inclusief shirtsponsoring gaan afnemen

Adriaan Visser, PEC Zwolle

Adriaan Visser, voorzitter PEC Zwolle: "Wij zijn zeer verheugd dat de VDK Groep van Frans zich zo nauw verbonden voelt met de club, dat hij ons het komende half jaar als hoofdsponsor wil ondersteunen. Namens de club zijn we momenteel in onderhandeling met een aantal internationale bettingpartijen, die naar alle waarschijnlijkheid vanaf 1 januari 2022 een exposurepakket inclusief shirtsponsoring gaan afnemen. De Nederlandse overheid heeft de gokmarkt daarvoor vrijgegeven vanaf eind 2021 en heeft deze vrijgave gekoppeld aan een vergunningstelstel. Deze vergunningen worden naar verwachting in de maanden oktober en november verleend aan zo’n 20-30 gokbedrijven. Belangrijke bepaling hierbij is dat zij geen enkele vorm van reclame mogen maken, voordat de vergunningen daadwerkelijk zijn toegekend en daarvan zijn we dus in afwachting. In de tussentijd hebben we met VDK Groep een uiterst prettige overeenkomst gesloten en dit alles naast de intensieve sponsoring die Frans al voor ons deed. Zo is hij als leverancier (de veldverwarming van ons natuurgras is door VDK Groep geleverd) en sponsor, maar ook als mens en ondernemer nauw betrokken bij de club. Overigens verwachten we de uitkomsten van ons bijgestelde ondernemingsplan waar Frans naar refereert de komende zomerperiode te kunnen presenteren aan onze stakeholders.”

Hegeman wordt de nieuwe rugsponsor van PEC Zwolle. Scheidend voorzitter van PEC Zwolle Adriaan Visser is directeur- grootaandeelhouder van de DELOS Bouwgroep, waartoe Hegeman Bouw & Infra behoort. Hegeman zal zowel op het thuis-, uit- als het derde tenue de positie bovenaan de achterkant van het shirt innemen.
Han Brouwers, voorzitter RvC PEC Zwolle: "Ik ben verheugd dat Adriaan zich met Hegeman, na zijn komende afscheid als voorzitter van PEC Zwolle, als belangrijke sponsor aansluit. De afgelopen periode is er door hem en zijn management hard gewerkt om de club in commerciële zin op het nieuwe seizoen voor te bereiden. Tot dusver is dat mede door de bijdrage van Hegeman goed gelukt. Namens de hele RvC spreek ik uit dat we zeer verheugd zijn dat Adriaan via Hegeman onderdeel blijft van de PEC Zwolle gemeenschap.”