Winst voor de KNVB

De KNVB noteerde over het jaar 2022/’23 in financieel opzicht een plus van 6,3 miljoen euro. Een jaar eerder viel dit met een resultaat van circa 8 miljoen euro iets hoger uit.

De totale baten bedragen circa 136,9 miljoen euro ten opzichte van circa 119,7 miljoen euro in het boekjaar 2021/’22. De lasten in het boekjaar 2022/’23 bedragen circa 130,3 miljoen euro en liggen hoger dan het boekjaar 2021/’22 (circa 111,4 miljoen euro).
De commerciële opbrengsten zijn 1,6 miljoen euro hoger dan begroot en bedragen in het seizoen 2022/23 31,440 miljoen euro. De opbrengsten zijn met name hoger doordat activaties en de daarmee samenhangende opbrengsten en kosten zijn doorgeschoven vanuit seizoen 2021/’22 naar het seizoen 2022/’23.

Financieel zat de winst onder meer in de toegankelijkheid na de coronaperiode van de wedstrijden van het Nederlands elftal mannen en vrouwen voor publiek. Bovendien bereikten beide nationale elftallen de kwartfinale op het WK. En in het seizoen 2022’/23 organiseerde Nederland als enige land in Europa twee Europese voetbalevents met de Nations League Final in Enschede en Rotterdam en de UEFA Women’s Champions League Final in Eindhoven.

Tegenover de hogere inkomsten staan ook hogere commerciële kosten. De hieronder vallende marketingkosten zijn hoger dan begroot, doordat het WK p.m. was opgenomen in de begroting en er kosten zijn gemaakt voor fanactiviteiten tijdens het WK in Qatar en voornamelijk in Nederland voor het Huis van Oranje. Per saldo heeft deelname aan het WK tot een hoger resultaat op de commerciële baten en lasten geleid dan was begroot.

Het ledenaantal van de KNVB is afgelopen jaar gegroeid in nagenoeg alle categorieën, zowel bij de mannen als de vrouwen bij alle leeftijden. Alleen bij de junioren is sprake van een lichte daling. In het seizoen 2021/'22 heeft de KNVB het aantal leden zien groeien met 2,7%. Op dit moment zijn 1.192.152 Nederlanders aangesloten bij de KNVB als grootste sportbond van ons land. Het is voor het eerst sinds het seizoen 2015/'16 dat er weer sprake is van groei.