Zorg en Zekerheid verlengt basketbalcontract

Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid zal ook de komende drie seizoenen hoofdsponsor zijn van Zorg en Zekerheid Leiden Basketball. Hennie Limberger, lid Raad van Bestuur van Zorg en Zekerheid, en de bestuursleden van de Stichting Eredivisie BS Leiden, Marcel Verburg en Michael Breel, tekenden de nieuwe overeenkomst.

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst begin dit jaar sprak Hennie Limberger al de intentie uit om een nieuwe contractperiode in te gaan als hoofdsponsor. In de overeenkomst voor drie jaar is ook nog een optie op een vierde seizoen opgenomen.
De zorgverzekeraar ziet in de voortzetting van de samenwerking de mogelijkheid om gezond leven te stimuleren via de basketbalsport in de regio. "Vooral de initiatieven om de jeugd in Leiden en omringende gemeenten bij de sport te betrekken door bijvoorbeeld de organisatie van lokale clinics, dragen bij aan het actief sporten en een gezonde leefstijl te bevorderen”, aldus Limberger. "De komende periode willen we vooral deze maatschappelijke rol van het basketbal nog meer benadrukken in samenwerking met de club, regionale basketbalverenigingen en scholen. Zorg en Zekerheid juicht bewegen van harte toe en zal dit uitdragen via een digitaal platform om aldus de jeugd goed te kunnen bereiken en te enthousiasmeren. Aandacht voor sport en bewegen neemt toe en als zorgverzekeraar willen wij hierin een actieve rol spelen.”

De overeenkomst is afgesloten voor de periode 2017-2020. In die periode zullen ook actief nieuwe sponsoren gezocht worden om toe te voegen aan de businessclub van Zorg en Zekerheid Leiden Basketball. De zorgverzekeraar is met de bestuurders in gesprek over de acties die daarvoor ontwikkeld worden. Daarnaast blijft de club zich hard maken voor een nieuwe hal die de sport nog aantrekkelijker zal maken. Met het nieuwe contract verzekert de club zich van topbasketbal, maar ook van het benadrukken van de sport onder jongeren naast de competitie.