Focus en kostenverlaging kenmerkt nieuw sponsorbeleid Rabobank

Rabobank gaat de komende jaren zijn sponsorbeleid aanscherpen. Tegelijkertijd komt er een forse verlaging van de sponsoruitgaven met meer dan 10 miljoen euro. “De sponsorkosten van de Rabobank zijn te hoog en te versnipperd”, zegt Tom van Kuyk, Manager brand experience & partnerships bij Rabobank. Door meer focus te leggen moet de bijdrage van sponsoring aan het merk Rabobank groter worden.

De afbouw en aanscherping staan voor de komende jaren op de agenda. Door het niet doorgaan van een groot aantal door Rabobank gesponsorde evenementen als gevolg van corona is een aantal besparingen vorig jaar al gerealiseerd en is een begin gemaakt met de implementatie van het aangescherpte beleid. Het betekent dat de sponsoruitgaven van Rabobank in 2020 met 12 miljoen euro zijn teruggebracht, van 33 miljoen euro in 2019 naar 21 miljoen euro vorig jaar. De verwachting is dat dit jaar, afhankelijk van de ontwikkelingen rondom COVID, de uitgaven zullen stabiliseren of licht stijgen ten opzichte van vorig jaar. Uiteindelijk worden de komende jaren de kosten verder afgebouwd naar 18 miljoen euro. Een groot deel van de bezuinigingen komt via een vermindering van de sponsoruitgaven van de lokale Rabobank-kantoren.

Belangrijkste doel van het herziene beleid is meer eenduidigheid en uniformiteit in de sponsoring en de merkactivaties van de Rabobank. Al sinds 2017 heeft de Rabobank sponsoring gericht op het lokale verenigingsleven in sport en cultuur. In het sponsorbeleid van de bank spelen clubs en verenigingen een cruciale rol in de ambitie naar een gezonde en inclusieve samenleving. Dat sponsorbeleid verandert inhoudelijk niet. Rabobank wil de partner zijn van het Nederlands verenigingsleven. Daarom nemen vanaf 2021 alle Rabobanken deel aan en investeren zij in Rabo ClubSupport. Ook de verenigingsondersteuning, die de komende jaren wordt opgeschaald, is hier onderdeel van. Een voorbeeld is de recent toegevoegde gaming pilot op lokale sport- en cultuurclubs. Rabo ClubSupport staat ook deze zomer weer centraal in een grote merkcampagne van Rabobank. De grote landelijke contracten met KNHB, NOC*NSF, Kunstbende en KNSB zet Rabobank in om de coöperatieve identiteit te activeren, zoals bij festivals, EK’s en WK’s. Zo maakte Rabobank onlangs bekend dat men presenting partner wordt van het EK Hockey 2021.

Een vermindering van de sponsoruitgaven met zo’n 12 miljoen euro

“Het was al langer nodig om kritisch naar de kosten en de focus in de sponsorships te kijken in relatie tot de bijdrage die sponsoring heeft aan de KPI’s van Rabobank”, zegt Tom van Kuyk. “De conclusie is dat die verhouding scheef liep. De sponsorkosten van de Rabobank zijn te hoog en de sponsorinvesteringen te versnipperd. We gaven als bank per klant het dubbele aan sponsoring uit dan andere banken. Dat is geen gezond model.”

De vermindering van de sponsoruitgaven met zo’n 12 miljoen euro heeft ook te maken met de grote kostenreductie en reorganisatie die eerder door Rabobank voor de hele bank werd aangekondigd. “Vorig jaar zomer kon je al aanvoelen dat die bezuinigingen ook sponsoring zouden gaan raken”, zegt Van Kuyk. “We hebben dat moment aangegrepen om nog meer focus en eenduidigheid aan te brengen in het sponsorbeleid. We willen met minder kosten meer bereiken en door allemaal op een zelfde wijze sponsoring in te zetten is dat ook mogelijk. . Ook hebben we een aantal sponsorships beëindigd of is de sponsorbijdrage verminderd. Bovendien komt er meer uniformiteit doordat alle lokale banken participeren in de Rabo ClubSupport-verenigingsondersteuning.”

Er zat te veel willekeur in de sponsorships

Tom van Kuyk, Rabobank

In een jaar is er dus al een flinke stap gezet naar de uiteindelijke afbouw naar zo’n 18 miljoen euro. Wat opvalt is dat de lokale kantoren de grootste bijdrage leveren aan de kostenreductie. “Het is een noodzakelijke kostenreductie en aanscherping die door iedereen bij de Rabobank wordt gezien en gesteund”, zegt Van Kuyk. “En natuurlijk hebben er goede en stevige discussies plaatsgevonden, maar uiteindelijk hebben we samen deze grote stap gezet omdat we allemaal inzien dat dit de weg voorwaarts is. Lokaal kan men nog steeds binnen de mogelijkheden kiezen voor specifieke partnerships die belangrijk zijn voor die regio. Je kunt je wel afvragen of je inderdaad bij iedere voetbalclub sponsor moet zijn, of dat je die regionale binding en relatiemarketing ook op een andere manier kunt invullen. Er zat te veel willekeur in de sponsorships. Het sponsorgeld gaat nu lokaal zo veel mogelijk naar Rabo ClubSupport. Wat niet meer bijdraagt aan maatschappelijke doelen gaan we afbouwen. De ondersteuning van lokale clubs en verenigingen blijft van groot belang. We schuiven daarbij structureel op van alleen maar geld geven naar ondersteuning via kennis, netwerk en mensen. De Rabo ClubSupport-gedachte gaan we komende jaren verder uitbreiden.”

Naast de structurele steun van Rabo ClubSupport verenigingsondersteuning blijft Rabobank het verenigingsleven ook met geld ondersteunen. “Via de Rabo ClubSupport-campagne hebben we vorig jaar 15 miljoen euro uitgekeerd en hebben we in 2020 ook nog eens 2 miljoen extra uitgekeerd aan een coöperatief via een noodfonds voor clubs”, licht Van Kuyk toe. “Het coöperatief dividend van de bank bedroeg in 2020 in totaal 40 miljoen euro, waarvan dus 17 miljoen naar de ClubSupport-campagne en het noodfonds. Dat blijven substantiële bedragen. Rabobank blijft zich de komende jaren inzetten voor het verstevigen van het fundament van de verenigingen in de lokale samenlevingen. Door in te zetten op zelfredzaamheid en de maatschappelijke rol van verenigingen. Dat blijven we doen op onze coöperatieve manier.”