Shell herziet partnerships

Shell heeft zijn beleid op het gebied van partnerschappen herzien. De nadruk ligt nu op partners en projecten die focussen op de energietransitie en daarbij wetenschap, techniekonderwijs en duurzaam ondernemerschap steunen.

Zo werkt Shell samen met diverse wetenschapsmusea en science centres in Nederland, denk daarbij aan Rijksmuseum Boerhaave in Leiden en Nemo in Amsterdam. Ook is Shell een samenwerking aangegaan met Staatsbosheer voor het planten van 5 miljoen bomen in 12 jaar, heeft Shell zich aangesloten bij Missie H2 als partner van Team NL voor de Olympische Spelen in Tokio en is men betrokken bij projecten die gelijke kansen bieden voor kwetsbare groepen.

Shell voelt zich nauw betrokken bij de samenlevingen waarin zij actief is. In Nederland vertaalt die verbondenheid zich in tal van maatschappelijke samenwerkingsverbanden. De nadruk ligt op de thema’s kennis en energietransitie. Shell werkt samen met organisaties op gebied van onderwijs, wetenschap en cultuur en maatschappij.

Onderwijs

Samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen bevordert de instroom van technisch talent met de denkkracht, het inzicht en de creativiteit om de innovatieve oplossingen voor de energietransitie te realiseren.

Generation Discover

Generation Discover is voor ontdekkers die de toekomst maken. Een serie onvergetelijke ervaringen op het gebied van wetenschap en technologie. Voor scholieren, studenten en jonge ondernemers.

Jet-Net

Shell is actief betrokken bij Jet-Net: het Jongeren en Techniek Netwerk Nederland. Als mede-oprichter van dit netwerk waarin bedrijfsleven, overheid en onderwijs met elkaar samenwerken, speelt Shell een leidende rol.

NEMO

Met een sponsorbijdrage uit het Shell Centenary Scholarship Fund ondersteunt Shell de Maakkunde lesmethode van NEMO. Met deze methode wil NEMO zowel onderzoekend áls ontwerpend leren centraal stellen in het primair onderwijs, met als doel de aandacht voor wetenschap en technologie te bevorderen.

Wetenschap

De uitwisseling van kennis tussen bedrijfsleven, universiteiten, kennisinstellingen, start-ups en scale-ups is essentieel voor de innovaties die nodig zijn om de samenleving te voorzien van voldoende en schone energie. De langdurige samenwerkingen tussen de mondiale onderzoekscentra en wetenschappelijke instellingen dragen bij aan de kwaliteit van research & development en de positie van Nederland als kennisland. De investeringen in start-ups bevorderen de samenwerking met (jonge) ondernemers en de versnelling van oplossingen door creatieve ideeën van buitenaf.

De Auto als Elektriciteitscentrale

Shell is een van de partners van het TU Delft Green Village project, de Car as Power Plant (CaPP). CaPP heeft de ambitie om wereldwijd alle elektriciteitscentrales te vervangen en een geïntegreerd, schoon en slim energie- en vervoersysteem te creëren.

De Universiteit van Nederland
De Universiteit van Nederland beoogt wetenschap toegankelijk te maken voor een breed publiek. Sinds 2015 is Shell voor de periode van drie jaar partner van de Universiteit van Nederland.

Uncertainty Reduction in Smart Energy Systems (URSES)
Onderzoeksprogramma URSES is een gezamenlijk initiatief van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) gebieden Maatschappij- en Gedragswetenschappen (MaGW) en Exacte Wetenschappen (EW), Toegepaste en Technische Wetenschappen en Shell.

Cultuur & Maatschappij

Als onderneming voelt Shell zich nauw betrokken bij de maatschappelijke omgeving waarin men actief is. Met partners werkt Shell aan maatschappelijke projecten voor een duurzame samenleving, in het land, in de regio en lokaal. Het delen van onderzoekskennis en apparatuur draagt bij aan baanbrekende inzichten die behoud van Nederlands cultureel erfgoed bevorderen.

SummerLabb: de Stad van de Toekomst
Jan Douwe Kroeske startte met SummerLabb: een rondtrekkend paviljoen dat de verschillende aspecten belicht van de stad van de toekomst. Sinds de start van het initiatief is Shell Nederland partner in het project samen met andere organisaties, variërend van start-ups tot multinationals en onderwijsinstellingen.

Dutch Sustainable Growth Coalition

Sinds 2012, zetten AkzoNobel, DSM, FrieslandCampina, Heineken, KLM, Philips, Shell en Unilever zich gezamenlijk in voor een toekomstbestendige wereld. De Dutch Sustainable Growth Coalition (DSGC), voorgezeten door oud-premier Jan Peter Balkenende, ziet het duurzame groeimodel als hét bedrijfsmodel voor de toekomst.

Oil & Gas Reinvented Community (“OGRC”)

De olie- & gasindustrie herontdekt! De Oil & Gas Reinvented Community (“OGRC”) is een samenwerking tussen Shell, Siemens en TNO. Sinds 2013 beogen zij om gezamenlijk innovaties binnen de olie- en gasindustrie te stimuleren. De OGRC verbindt professionals uit de olie- en gasindustrie met daaraan verbonden professionals en streeft ernaar ideeën te delen en partnerships te vormen.

Transitiecoalitie

Shell is samen met Siemens, Van Oord, Eneco en het Havenbedrijf Rotterdam initiatiefnemer van de TransitieCoalitie. De coalitie van inmiddels ruim 70 organisaties ziet de energietransitie als een kans voor de economische ontwikkeling in Nederland, terwijl tegelijkertijd de klimaatdoelstellingen gerealiseerd worden.