65 miljoen derving aan sportevenementensponsoring

Nu met het NK Wielrennen en NK Atletiek er weer sportevenementen worden aangekondigd, kan de eerste balans opgemaakt worden met betrekking tot een grotendeels verloren sportevenementenjaar. Het Mulier Instituut schat in dat er een derving is van 65 miljoen euro aan sponsorinkomsten voor sportevenementen in 2020 door het coronavirus.

Uitgaande van de situatie medio juni 2020, schat het Mulier Instituut in dat de niet-reguliere sportevenementen in Nederland in 2020 65 miljoen euro aan sponsorinkomsten mislopen door het coronavirus. Hierbij is zowel sponsoring in geld als de financiële waarde van sponsoring in producten en diensten meegenomen. Met name het schrappen van de Heineken Dutch GP, de Invictus Games, de wedstrijden van het EK voetbal en de start van de Vuelta in 2020 zijn daar debet aan. Tezamen zijn deze ‘hors categorie’-sportevenementen goed voor ongeveer de helft van de miljoenenstrop. Afhankelijk van het wel of niet doorgaan van de verschillende sportevenementen na 1 september, kan het bedrag van 65 miljoen nog verder oplopen.

Als het coronavirus niet had rondgewaard, zouden de sportsponsoruitgaven in 2020 zijn opgelopen tot 490 miljoen euro en de sportevenementensponsoring tot 90 miljoen. Dit zijn bedragen die aanzienlijk hoger liggen dan in de tien voorgaande jaren, toen in Nederland ook niet bepaald kleine evenementen werden georganiseerd, denk aan het European Youth Olympic Festival (2013), het WK hockey (2014) de Grand Départ (2015), het EK atletiek (2016) en het EK hockey (2017).

Paul Hover, senior onderzoeker bij het Mulier Instituut: “Medio 2020 is het niet eenvoudig om in te schatten onder welke voorwaarden sportevenementen in Nederland weer georganiseerd kunnen worden. Dit sportevenementenvacuüm biedt mogelijkheden om het conservatisme in de sportevenementensector (sneller) te doorbreken. De nood om het anders en vernieuwender te doen, is hoger dan ooit tevoren. Niet alleen ten aanzien van sponsorproposities, maar denk ook aan de fanbeleving waar – mede dankzij digitale mogelijkheden – kansen gloren (webcams, statistieken, virtual en augmented reality). Deze ontwikkeling is niet nieuw, maar vindt als gevolg van het coronavirus wel versneld plaats.”

Hover ziet de toekomst van sportevenementen overigens wel positief in. Volgens hem is er genoeg bewijs dat erop wijst dat Nederlanders de sportevenementen missen. “Sportevenementen geven miljoenen Nederlanders een gevoel van verbondenheid, internationale voetbalkampioenschappen doen de Oranjekoorts tot grote hoogten stijgen en zorgen op grote schaal voor feest en plezier. Als het uitstellen en annuleren van sportevenementen íets hebben laten zien, is het wel dat er in Nederland op grote schaal een elementaire menselijke behoefte bestaat om elkaar in een sportieve setting te ontmoeten, memorabele gebeurtenissen te delen en die herinneringen te koesteren. Laat dat een steun in de rug voor de sportevenementensector zijn.”

Om tot een schatting van de impact te komen, is gebruikgemaakt van de database van SponsorMaps (tweeduizend bedrijven), data van Respons (zeshonderd sportevenementen), jaarverslagen, sponsorproposities en (online) mediabronnen.